UWAGA: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies.
Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności
[ Zamknij ]
Wykaz skrótów
WYKAZ STOSOWANYCH W SERWISIE SKRÓTÓW


dyrektywa PEiR w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych – dyrektywa 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 wrzesnia 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych (Dz. Urz. UE L 255) - NIE

dyrektywa UE w sprawie VAT (lub dyrektywa) - dyrektywa Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 347 z 11.12.2006 r., str. 1 z późn. zm.). - NIE

k.c. - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - kodeks cywilny (jedn. t. Dz. U. z 2017 r., poz. 459)

k.k.s. - ustawa z dnia 10 września 1999 r. - Kodeks karny skarbowy (jedn. t. Dz. U. z 2016 r., poz. 2137 z późn. zm.)

k.p. - ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (jedn. t. Dz. U. z 2016 r., poz. 1666)

k.p.a. – ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (jedn. t. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.)

k.p.c. – ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (jedn. t. Dz. U. z 2016 r., poz. 1822 z późn. zm.)

k.s.h.
– ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (jedn. t. Dz. U. z 2016 r., poz. 1578 z późn. zm.)

KZEwR - Kodeks Zawodowej Etyki w Rachunkowości

o.p. - ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (jedn. t. Dz. U. z 2017 r., poz. 201 z późn. zm.)

p.p.s.a. - ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (jedn. t. Dz. U. z 2016 r., poz. 718 z późn. zm.)

p.u.s.a. - ustawa z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (jedn. t. Dz. U. z 2016 r., poz. 1066)

PKPiR – podatkowa księga przychodów i rozchodów

pr. bank. - ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (jedn. t. Dz. U. z 2016 r., poz. 1988 z późn. zm.)

pr. cel. – ustawa z dnia 19 marca 2004 r. – Prawo celne (jedn. t. Dz. U. z 2016 r., poz. 1880)

pr. czek. – ustawa z dnia 28 kwietnia 1936 r. – Prawo czekowe (jedn. t. Dz. U. z 2016 r., poz. 462)

pr. dew. – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. – Prawo dwizowe (jedn. t. Dz. U. z 2017 r., poz. 679)

r.e.p. - rozporządzenie Ministra Finansow z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie prowadzenia ewidencji przychodów i wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (jedn. t. Dz. U. z 2014 r., poz. 701 z późn. zm.)

r.p.k.p.r. - rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (jedn. t. Dz. U. z 2014 r., poz. 1037 oraz z 2016 r., poz. 467 z późn. zm.)

r.p.p.p.s.d. - rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie pobierania przez płatników podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2015 r., poz. 2004)

TFUE - wersja skonsolidowana Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. U. UE C 326/49 z 26.10.2012)

u.d.j.s.t. – ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (jedn. t. Dz. U. z 2016 r., poz. 198 z późn. zm.)

u.d.p. - ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (jedn. t. Dz. U. z 2016 r., poz. 794 z późn. zm.)

u.g.h. - ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 471 z późn. zm.)

u.k.a.s. - ustawa z dnia 16 listopda 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1947 z późn. zm.)

p.w.u.k.a.s.. - ustawa z dnia 16 listopda 2016 r. - przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1948 z późn. zm.)

u.o.r. - ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (jedn. t. Dz. U. z 2016 r., poz. 1047 z późn. zm.)

u.o.s. – ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (jedn. t. Dz. U. z 2016 r., poz. 1827 z późn. zm.)

u.p.a. – ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (jedn. t. Dz. U. z 2017 r., poz. 43)

u.p.c.c. – ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (jedn. t. Dz. U. z 2016 r., poz. 223 z późn. zm.)

u.p.d.o.f. - ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (jedn. t. Dz. U. z 2016 r., poz. 2032 z późn. zm.)

u.p.d.o.p. - ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (jedn. t. Dz. U. z 2016 r., poz. 1888 z późn. zm.)

u.p.e.a. – ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postepowaniu egzekucyjnym w administracji (jedn. t. Dz. U. z 2016 r., poz. 599 z późn. zm.)

u.p.l. – ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (jedn. t. Dz. U. z 2016 r., poz. 374 z późn. zm.)

u.p.o.l.
– ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (jedn. t. Dz. U. z 2016 r., poz. 716 z późn. zm.)

u.p.n.i.f.
– ustawa z dnia 15 stycznia 2016 r. o podatku od niektórych instytucji finansowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 68 z późn. zm.)

u.p.r. – ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (jedn. t. Dz. U. z 2016 r., poz. 617 z późn. zm.)

u.p.s.d. – ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (jedn. t. Dz. U. z 2016 r., poz. 205 z późn. zm.)

u.p.t. - ustawa z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym (jedn. t. Dz. U. z 2014 r., poz. 511 z późn. zm.)

u.p.t.u. - ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (jedn. t. Dz. U. z 2016 r., poz. 710 z późn. zm.)

u.p.w.n.k. - ustawa z dnia 2 marca 2012 r. o podatku od wydobycia niektórych kopalin (jedn. t. Dz. U. z 2016 r., poz. 1581 z późn. zm.)

u.s.d.g. - ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (jedn. t. Dz. U. z 2016 r., poz. 1829 z późn. zm.)

u.s.o.z. - ustawa o swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (jedn. t. Dz. U. z 2016 r., poz. 1793 z późn. zm.)

u.s.u.s. - ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (jedn. t. Dz. U. z 2016 r., poz. 963 z późn. zm.)

u.z.e.i.p.p. - ustawa z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (jedn. t. Dz. U. z 2017 r., poz. 869)

u.z.p.d. - ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2016 r., poz. 2180 z późn. zm.)

ustawa "zasiłkowa" - ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (jedn. t. Dz. U. z 2016 r., poz. 372 z późn. zm.)

U.K.C. - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiające Unijny Kodeks Celny (Dz. U. UE L 269/1, z 10.10.2013)

taxall.pl
www.taxall.pl
Copyright © TaxAll Sp. z o.o., wszelkie prawa zastrzeżone.
ul. Wilczyńskiego 27, 21-400 Łuków, NIP: 7010027412, REGON: 140591171,
KRS: 0000266969 prowadzony przez XI Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego w Lublinie, kapitał zakładowy: 85.000 zł
Webmaster: yayuuu, webmaster@taxall.pl