UWAGA: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies.
Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności
[ Zamknij ]
Regulamin
Polityka prywatności

Polityka cookies

REGULAMIN SERWISU PODATKOWEGO
„OLEŃKA

§ 1. Definicje

Właściciel Serwisu podatkowego
Oleńka (zwany dalej Właścicielem) – TaxAll Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Wilczyńskiego 27, 21-400 Łuków, NIP: 7010027412.
Serwis podatkowy „Oleńka” (zwany dalej Serwisem) - serwis internetowy, którego właścicielem jest TaxAll Sp. z o.o., umieszczony pod adresem www.taxall.pl.
Zespół Redagujący - zespół osób wyznaczonych przez Właściciela Serwisu odpowiedzialnych za wykonywanie obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu. Siedzibą Zespołu jest siedziba Właściciela Serwisu e-mail: sekretariat@taxall.pl.
Newsletter
- informacje i wiadomości, dotyczące nowości i zmian w Serwisie przesyłane Użytkownikom za ich zgodą za pomocą poczty elektronicznej na podany adres e-mail zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. nr 144 poz. 1204). Newsletter może zawierać również treści o charakterze reklamowym.
Siła wyższa - nadzwyczajne zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia oraz niemożliwe do zapobieżenia, w szczególności powódź, huragan, śnieżyca, strajk, wojna, akty władzy publicznej, itp.
Użytkownik
- osoba fizyczna, osoba prawna lub podmiot, któremu ustawa przyznaje zdolność prawną, podmiot nie posiadający osobowości prawnej, zarejestrowani w Serwisie, korzystający z Usługi świadczonej drogą elektroniczną w ramach Serwisu.
Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną w ramach Serwisu na rzecz Użytkowników w oparciu o niniejszy Regulamin, dostępne po dokonaniu rejestracji, oraz usługa polegająca na umieszczaniu w Serwisie treści reklamowych, objęta Regulaminem Zamieszczania Reklam dostępnym pod adresem: www.taxall.pl/reklama
Świadczenie usługi drogą elektroniczną - wykonanie Usługi, które następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą urządzeń informatycznych oraz oprogramowania, na indywidualne żądanie Użytkownika, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci Internet.
Abonament
– opłata za wybrany przez Użytkownika okres, na jaki Właściciel udostępnia Użytkownikowi dostęp do płatnych zasobów Serwisu.
Regulamin
– niniejszy Regulamin

§ 2. Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia i korzystania z Usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach Serwisu.
 2. Właściciel Serwisu nieodpłatnie udostępnia Użytkownikom Regulamin przed rozpoczęciem świadczenia Usług drogą elektroniczną, a także - na ich żądanie – w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą urządzeń informatycznych i oprogramowania, którymi posługuje się Użytkownik. Użytkownik nie jest związany tymi postanowieniami Regulaminu, które nie zostały mu udostępnione w sposób opisany wyżej.
 3. Właściciel Serwisu świadczy Usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.
 4. Za wykonywanie obowiązków wynikających z Regulaminu w imieniu Właściciela Serwisu odpowiada Zespół Redagujący.
 5. Serwis Podatkowy "Oleńka", prowadzony przez TaxAll Sp. z o.o., ma charakter wyłącznie informacyjny. Właściciel Serwisu dokłada wszelkich starań aby informacje w nim publikowane były zgodne ze stanem faktycznym i prawnym.
 6. Materiały opublikowane w Serwisie mogą być wykorzystywane pod warunkiem podania w nich źródła, a w przypadku artykułów – dodatkowo autora publikacji oraz aktywnego linku do artykułu w Serwisie. Wszelkie inne formy publikowania informacji, w tym przedruki z Serwisu wymagają pisemnej zgody Właściciela Serwisu.
 7. Komentarze do publikacji zawartych w Serwisie prezentują osobiste opinie ich twórców. Opinie i twierdzenia zawarte w tych wypowiedziach nie są opiniami i twierdzeniami Zespołu Redagującego, ani administratora Serwisu.
 8. Publikowane artykuły są wyrazem osobistych poglądów autorów, Zespół Redagujący nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.
 9. Serwis ma charakter wyłącznie informacyjny. Jego zawartość stanowi jedynie wyraz poglądów autorów zamieszczonych publikacji. Zawarte w Serwisie treści, jak również sposób ich przekazania, bez wzgledu na to, kim jest autor publikacji, w żadnej mierze nie stanowią czynności doradztwa podatkowego lub jakiegokolwiek innego doradztwa.
 10. Zespół Redagujący nie zwraca tekstów niezamówionych i zastrzega sobie prawo redagowania oraz dokonywania skrótów.
 11. Zespół Redagujący nie odpowiada za treść materiałów reklamowych.
 12. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.
 
§ 3. Usługi

W ramach Serwisu świadczone są następujące Usługi:
 1. Newsletter - za zgodą Użytkownika Właściciel Serwisu przesyła na podany adres e-mail Newsletter. Użytkownik ma prawo zrezygnować z korzystania z tej Usługi w każdej chwili.
 2. Aktualności - zbiór najświeższych informacji o tematyce gospodarczo-podatkowej redagowanych przez Zespół Redagujący.
 3. Przegląd prasy - zbiór najświeższych informacji o tematyce gospodarczo-podatkowej opublikowanych w mediach krajowych.
 4. Ważne terminy - miesięczne zestawienia terminów obowiązujących w prawie podatkowym, zgodnych z Ordynacją podatkową i innymi ustawami. 
 5. Kompendium - zbiór artykułów związanych z prawem podatkowym, rachunkowością, prawem pracy i ubezpieczeniami społecznymi, podzielonych na kategorie i udostępnionych Użytkownikom.
 6. Komentarze - Użytkownicy mają możliwość komentowania zamieszczonych i publikowanych w Serwisie artykułów.
 7. Akty prawne - zbiór ważniejszych aktów prawnych, ujednoliconych we własnym zakresie i zgodnych z bieżącym stanem prawnym, opublikowanych w Serwisie.
 8. Narzędzia (Wskaźniki, Kalkulatory, Druki) -
 9. Forum - miejsce służące wymianie informacji, komentarzy, uwag, doświadczeń, itp. pomiędzy jego Uczestnikami. Szczegółowe zasady jego użytkowania zawiera Regulamin Forum.
 10. Po godzinach - miejsce służące Użytkownikom Serwisu, niezwiązane bezpośrednio z główną tematyką Serwisu, stanowiące zbiór dowcipów, przepisów kulinarnych, poezji, zagadek i relacji ze spotkań Użytkowników.
 11. Reklama - Właściciel Serwisu umieszcza w Serwisie treści reklamowe. Szczegółowe zasady świadczenia tej usługi określa Regulamin Zamieszczania Reklam dostępny pod adresem: www.taxall.pl/reklama
 
§ 4. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną
 1. W celu korzystania z większości Usług udostępnianych w ramach Serwisu Użytkownik dokonuje rejestracji za pomocą formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie www.taxall.pl. Dla korzystania z poszczególnych Usług może być konieczna rejestracja za pomocą innego formularza rejestracyjnego.
 2. Użytkownik wysyłając formularz rejestracyjny oświadcza, że:
  • zapoznał się z treścią Regulaminu i zobowiązuje się go przestrzegać,
  • podane podczas rejestracji dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym, oraz nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich,
  • wyraża zgodę na otrzymywanie od Właściciela serwisu na adres e-mail podany w procesie rejestracji newslettera oraz innych materiałów informacyjnych i reklamowych.
 3. Usługi w Serwisie mają charakter zarówno odpłatny, jak i nieodpłatny. O tym, że dana usługa lub jej element jest odpłatny Użytkownik jest informowany podczas próby skorzystania z danej usługi.
 4. Odpłatność w Serwisie polega na wykupieniu abonamentu na wybrany przez Użytkownika okres i obejmujący rodzaj usługi. Udostępnienie usługi odpłatnej następuje nie wcześniej, niż z datą wpływu należności na konto Właściciela Serwisu.
 5. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Usług świadczonych w ramach Serwisu są następujące:
  • połączenie z siecią Internet,
  • komputer, terminal lub inne urządzenie, na którym dostępne jest oprogramowanie, dzięki któremu można przeglądać strony WWW,
  • dla korzystania z niektórych Usług może być wymagane użytkowanie oprogramowania, umożliwiającego przeglądanie stron WWW poprzez protokół http.
 6. Właściciel Serwisu zastrzega, że korzystanie z Usług może w określonych przypadkach wiązać się ze standardowym ryzykiem, jakie pojawia się przy innych usługach świadczonych drogą internetową.

§ 5. Prawa i obowiązki Właściciela Serwisu i Użytkowników
 1. Użytkownicy oraz Właściciel Serwisu zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu.
 2. Użytkownik ma obowiązek udostępniać dane zgodne ze stanem faktycznym, nie naruszające praw osób trzecich oraz przepisów prawa.
 3. Użytkownik ma prawo w każdej chwili zaprzestać korzystania z Usług.
 4. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkowników treści bezprawnych oraz korzystanie z Serwisu w sposób sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami.
 5. Właściciel Serwisu zobowiązany jest do nieprzerwanego świadczenia Usług, z zastrzeżeniem prawa do zaprzestania świadczenia Usług na czas dokonywania modyfikacji w Serwisie oraz prac konserwacyjnych.
 6. Właścicielowi Serwisu przysługuje prawo do zaprzestania świadczenia Usług na rzecz Użytkownika, który łamie postanowienia Regulaminu lub przepisy obowiązującego prawa. W takiej sytuacji Użytkownik otrzyma zwrot kwoty odpowiadającej niewykorzystanej części okresu, na jaki wykupiony został Abonament, po pomniejszeniu tej kwoty o 50% jej wartości, jako opłaty administracyjnej.
 
§ 6. Odpowiedzialność
 1. Właściciel Serwisu i Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność za szkody powstałe na skutek niestosowania się do postanowień Regulaminu i są zobowiązani do ich naprawienia.
 2. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności w szczególności za szkody powstałe na skutek:
  • uniemożliwienia dostępu do danych dostarczonych przez Użytkownika w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia o bezprawnym charakterze przechowywanych danych,
  • uniemożliwienia dostępu do danych dostarczonych przez Użytkownika w wypadku uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych danych, jeżeli niezwłocznie zawiadomi Użytkownika o zamiarze zablokowania do nich dostępu,
  • korzystania przez Użytkowników z Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem i przepisami prawa,
  • przerw w świadczeniu usług powstałych na skutek okoliczności, za które Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności, bądź w celu wprowadzenia modyfikacji lub wykonania prac konserwacyjnych w Serwisie,
  • nie przestrzegania przez Użytkowników postanowień Regulaminu.
 
§ 7. Polityka prywatności
 1. Głównym celem Polityki Prywatności jest ochrona prywatności Użytkowników Serwisu poprzez zabezpieczenie przekazanych przez Użytkowników danych osobowych przed dostępem osób nieupoważnionych i przestrzeganie wszelkich zasad bezpieczeństwa podczas przetwarzania danych.
 2. Właściciel Serwisu przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu prawidłowego świadczenia usług dostępnych w ramach Serwisu, wykorzystując w tym celu dane osobowe niezbędne do ich realizacji, jakie zostają określone w udostępnionych Użytkownikom formularzach rejestracyjnych, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204). Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, wymaganych ustawą o ochronie danych osobowych. Właściciel Serwisu przetwarza następujące dane osobowe, których katalog może ulegać zmianie w zależności od rodzaju świadczonej usługi: nazwisko i imiona, adres zamieszkania lub pobytu, adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania, dane do faktury (opcjonalnie), adres poczty elektronicznej, numer telefonu stacjonarnego i komórkowego, zawód, wykształcenie, miejsce pracy, wiek, NIP. Część z ww danych to wybór opcjonalny w formularzach. Udostępnione dane mogą być prezentowane jedynie przy zachowaniu zasad narzuconych przez Ustawę o ochronie danych osobowych.
 3. Udostępnianie danych osobowych przez Użytkowników jest dobrowolne. Ich nie udostępnienie może jednak uniemożliwić korzystanie z Usług świadczonych w ramach Serwisu.
 4. W zależności od rodzaju świadczonej Usługi, Właściciel Serwisu uprawniony jest do zbierania i przetwarzania wyłącznie takich danych osobowych, które są niezbędne do prawidłowego świadczenia Usługi. Każdorazowo Właściciel Serwisu określa dane, które są niezbędne do świadczenia danej Usługi drogą elektroniczną. Inne dane osobowe mogą być przetwarzane za zgodą Użytkownika, która może być w każdej chwili odwołana.
 5. Właściciel Serwisu ma prawo wykorzystywania danych osobowych Użytkowników w celach marketingowych, w szczególności do przesyłania informacji handlowych, wyłącznie za ich uprzednią zgodą.
 6. Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych podanych w formularzach rejestracyjnych wraz z możliwością ich aktualizacji bądź zmiany.
 7. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do gromadzenia adresów IP Użytkowników oraz informacji o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną, zapisywanych w logach systemowych. Informacje te wykorzystywane są do badań statystycznych i dotyczą wyłącznie tego, jaki adres IP i kiedy skorzystał z danej Usługi, nie są one natomiast zestawiane z żadnymi innymi danymi osobowymi.
 8. Właściciel Serwisu wykorzystuje "cookies" w celu zebrania informacji dotyczących „odwiedzalności” Serwisu, dzięki czemu możliwe jest dopasowanie treści umieszczanych na stronie do potrzeb i zainteresowań Użytkowników. Wyłączenie cookies w przeglądarce może spowodować utrudnienia lub uniemożliwi korzystanie z usług, dostępnych w ramach Serwisu.
 9. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych osobowych na skutek okoliczności od niego niezależnych.
 10. Właściciel Serwisu ma obowiązek udostępniania danych osobowych i adresów IP na żądanie uprawnionych organów.
 
§ 8. Reklamacje
 1. Użytkownicy mają prawo składać reklamacje w wypadku, gdy świadczenie Usług odbywa się w sposób sprzeczny z Regulaminem.
 2. Reklamacje rozpatruje Zespół Redagujący.
 3. Reklamacje powinny zawierać co najmniej dane identyfikujące Użytkownika, przedmiot reklamacji oraz uzasadnienie złożenia reklamacji.
 4. Reklamacje, nie zawierające powyższych danych nie będą rozpatrywane.
 5. Reklamacje należy składać pisemnie (listem poleconym) wysłanym na adres Zespołu Redagującego.
 6. Odpowiedź na reklamacje powinna być udzielona w terminie 14 dni od doręczenia reklamacji.
 7. Użytkownik ma prawo do zwrotu towaru bez podania przyczyny, w ciągu 10 dni kalendarzowych od daty otrzymania towaru, o ile nie nastąpiło logowanie w serwisie do opłaconej usługi po otrzymaniu przez Użytkownika  informacji o aktywacji opłaconego dostępu.
 
§ 9. Zawarcie i rozwiązanie umowy
 1. Zawarcie umowy następuje z chwilą rejestracji Użytkownika w Serwisie.
 2. Rozwiązanie umowy następuje z chwilą rezygnacji Użytkownika z korzystania z Usług, a także usunięcia udostępnionych danych niezbędnych do świadczenia Usługi przez Użytkownika.
 3. Właścicielowi Serwisu przysługuje prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku łamania przez Użytkownika postanowień Regulaminu lub przepisów prawa.

§ 10. Promocje i konkursy
 1. Promocje i konkursy ogłaszane są za pośrednictwem portali TaxAll'a: Serwis podatkowy Oleńka, Strefa księgowych, Strefa Doradców podatkowych, Strefa PKPiR i ewentualnie innych portali internetowych.
 2. Promocje i konkursy odbywają się w oparciu o przepisy niniejszego Regulaminu oraz przepisy prawa polskiego.
 3. Uczestnictwo w promocjach i konkursach oznacza akceptację Regulaminu.
 4. W promocjach i konkursach mogą brać udział osoby, które ukończyły 18 rok życia, mające pełną zdolność do czynności prawnych, za wyjątkiem osób wymienionych w ust. 5.
 5. W promocjach i konkursach nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin (wstępni, zstępni, małżonkowie, rodzeństwo).
 6. Terminy trwania promocji i konkursów ustalane i publikowane będą każdorazowo w regulaminach poszczególnych promocji i konukrsów.
 7. Organizator ma prawo przedłużyć czas trwania promocji i konkursu lub skrócić z przyczyn niezależnych od siebie.
 8. Uczestnikom wszystkich promocji i konkursów nie przysługuje roszczenie o wypłatę równowartości przedmiotu promocji/ nagrody w konkursie w gotówce, ani zamiana na jakikolwiek inny towar lub usługę. Nagrody w konkursach/przedmioty podlegające promocjom nie podlegają kumulowaniu.
 9. Osoby, które nie są Zarejestrowanymi Użytkownikami jednego z portali TaxAll Sp. z o.o. (Serwisu Podatkowego "Oleńka", Strefy księgowych, Strefy Doradców podatkowych, Strefy PKPiR.pl), a chcą brać udział w promocjach i konkursach, muszą w okresie ich trwania dokonać rejestracji.
 10. Zasady poszczególnych konkursów i promocji zawarte są w szczegółowych regulaminach udostępnianych na portalu www.taxall.pl/konkurs każdorazowo w trakcie trwania promocji czy konkursu.
 11. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia promocji/konkursu mogą być zgłaszane za pośrednictwem e-maila na adres sekretariat@taxall.pl lub drogą pocztową na adres: 21-400 Łuków, ul. Wilczyńskiego 27 na piśmie w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od dnia zaistnienia podstawy reklamacji. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko oraz adres e-mail Uczestnika, jak również wskazywać powód/powody reklamacji oraz ich dokładny opis.
 12. Reklamacje rozpatrywane będą w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania. O rozpatrzeniu i wyniku rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony poprzez wysłanie wiadomości e-mail.
 13. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie nienaruszających podstawowych zasad promocji i konkursów.
 14. Organizator nie odpowiada za niemożliwość lub trudności w przeprowadzeniu promocji i konkursów, wynikające z przyczyn od niego niezależnych.
 15. Postanowienia niniejszego Regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia promocji, i konkursów a ich interpretacja powinna być dokonywana zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

§ 11. Postanowienia końcowe
 1. Wszelkie uwagi dotyczące działalności Serwisu należy zgłaszać na adres: sekretariat@taxall.pl, bądź pod numerem telefonu: 508 204 437.
 2. Uwagi techniczne dotyczące Serwisu należy kierować na adres: webmaster@taxall.pl
 3. Właścicielowi Serwisu przysługuje prawo do modyfikacji Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w momencie ich publikacji w Serwisie.
 4. O zmianie Regulaminu Zespół Redagujący zawiadomi Użytkowników, przesyłając odpowiednią informację na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym.
 5. Wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów o świadczenie Usług drogą elektroniczną podlegają jurysdykcji sądów polskich.
 6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego w szczególności ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych oraz kodeksu cywilnego.
 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 22 października 2010 r.
 
 

POLITYKA PRYWATNOŚCI I WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Użytkując serwisy internetowe należące do TaxAll Sp. z o.o. lub prenumerując elektroniczny biuletyn "tax almanach" akceptujesz zasady zawarte w poniższej Polityce Prywatności.
Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego, korzystającego z portalu oraz biuletynu, obowiązuje aktualna Polityka Prywatności.
Powyższe zastrzeżenia nie mogą wpłynąć, i nie wpływają, na rygorystycznie przestrzeganą zasadę, że nie sprzedajemy i nie udostępniamy osobom trzecim danych personalnych czy adresowych użytkowników portalu oraz biuletynu.

Sposób zbierania danych osobowych przez TaxAll Sp. z o.o.

Podczas korzystania ze wszystkich serwisów stanowiących wlasność Taxall Sp. z o.o. użytkownik może zostać poproszony o podanie swoich danych. Najczęściej będą to: imię oraz adres e-mail użytkownika. W niektórych sytuacjach, np. w przypadku formularza zamówienia, będą to pełne dane adresowe użytkownika.
Podanie danych jest konieczne. Nie podanie ich spowoduje, że czynność zależna od ich podania nie zostanie wykonana.

Prenumerata bezpłatnego elektronicznego biuletynu "tax almanach"

Zaprenumerowanie bezpłatnego elektronicznego biuletynu "tax almanach" jest przykładem podania niepełnych danych przyszłego użytkownika. W celach statystycznych użytkownik, podczas rejestracji, poproszony zostanie o podanie, oprócz imienia i adresu e-mail, także swojej płci i miejscowości, z której łączy się z portalem.
Uzyskane w ten sposób dane, po dołączeniu do listy mailingowej, wykorzystane będą w następujący sposób:
- adres e-mail pozwoli na przesłanie biuletynu oraz treści informacyjnych i reklamowych właściwej osobie,
- płeć i miejscowości użyte zostaną tylko i wyłącznie do celów statystycznych.

Nie wszystkie dane osobowe podlegają Polityce Prywatności

Dane osobowe, które podajesz przy okazji wysyłania komentarzy do artykułów, komentarzy na Forum lub w innych miejscach serwisów, dostępne dla wszystkich Gości serwisów, nie podlegają Polityce Prywatności.

Wyłączenie odpowiedzialności

Nasze serwisy istnieją po to, aby pomagać ich Gościom w zrozumieniu trudnych zagadnień rachunkowości, zagadnień podatkowych, kadrowych i ZUS-owskich.
Mimo, że prezentujemy szereg praktycznych rozwiązań, to nie można tego traktować jak doradztwo podatkowe lub prawne w konkretnej, indywidualnej, sprawie. Bezwarunkowe korzystanie z tego, co prezentujemy w naszym portalu nie daje żadnej pewności skuteczności. Przed wprowadzeniem w życie naszego zdania na konkretny temat zalecamy dokładne przeanalizowanie go i porównanie ze swoim przypadkiem.
Zdania i opinie wyrażone przez użytkowników Forum oraz zdania wyrażone w komentarzach nie zawsze są zgodne z naszym zdaniem.
TaxAll Sp. z o.o. nie bierze odpowiedzialności za zamieszczane przez użytkowników naszych serwisów adresy internetowe i mailowe a także za przesyłane w związku z tym wszelkie informacje niepochodzące od Zespołów Redagujących poszczególne serwisy.
 

   

POLITYKA COOKIES I INNYCH PODOBNYCH TECHNOLOGII
 
 1. W związku z udostępnianiem zawartości serwisów internetowych TaxAll Sp. z o.o. stosuje tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym Użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. W niniejszym dokumencie, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisów internetowych Agory. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2.  
 3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

  1. dostosowania zawartości stron internetowych serwisów do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika serwisów i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy serwisów korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  3. utrzymanie sesji Użytkownika serwisów (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  4. dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

 4. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

 5. W ramach naszych serwisów internetowych możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:

  1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisów,
  3. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisów,
  4. "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,
  5. "reklamowe" pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

 6. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy serwisów mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika serwisów. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 7. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisach internetowych TaxAll’a z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.

 8. Pliki cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika serwisów internetowych TaxAll’a, a następnie wykorzystywane przez współpracujących z TaxAll Sp. z o.o. reklamodawców, firmy badawcze oraz dostawców aplikacji multimedialnych.
taxall.pl
www.taxall.pl
Copyright © TaxAll Sp. z o.o., wszelkie prawa zastrzeżone.
ul. Wilczyńskiego 27, 21-400 Łuków, NIP: 7010027412, REGON: 140591171,
KRS: 0000266969 prowadzony przez XI Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego w Lublinie, kapitał zakładowy: 85.000 zł
Webmaster: yayuuu, webmaster@taxall.pl