UWAGA: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies.
Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności
[ Zamknij ]
Forum podatkowe "Oleńka"
Strona 1 z 1
Gdzie rozliczyc PIT-8C?
(Kategoria: PDOF)
2011-02-28 08:45:33
~wiolka
Witam , moje pytanie jest nastepujace, na jakim druku należy rozliczyć przychód wykazany w PIT 8c, zrobilam to na PIT-36 i skarbówka wezwala mnie do skorygowania błedu. Oni twierdza , ze musze wystawic PIT-37, prosze o pomoc, zanim sie do nich wybiore.
Pierwsza - Poprzednia - 1 - Następna - Ostatnia

2011-02-28 08:53:04
wypełniłaś prawidłowy PIT
2011-02-28 08:53:45
~staś
 a jaki był tytuł do wystawienia PIT-8c?
2011-02-28 09:19:48
~wiolka
refundacja kosztów szkolenia część D.
2011-02-28 09:35:02
~staś
 też mi się wydaje, że dobrze, nie wiem o co im chodzi. Cyba, że oni traktują to jako przychód z umowy o pracę i dlatego 37
2011-02-28 10:25:53
(Moderator)
Na pewno masz prawidłowe zeznanie - PIT 36

Us się myli.

2011-02-28 10:28:40
(Moderator)
trochę się kiedyś nad tym napracowałam: http://taxall.pl/forum/viewtopic/40703/ 
2011-02-28 10:56:06
(Moderator)
IPPB2/415-567/10-5/MK1
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
2010-09-13
(..)
W związku z powyższym zadano następujące pytania:

Czy przyznaną postanowieniem sądu o wyłączeniu wspólnika ze spółki kwotę wraz z odsetkami ustalonymi, można uznać:

•cenę przejęcia udziałów przez sąd - jako przychód zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 7 i rozliczyć w PIT – 38,
odsetki ustalone przez sąd - jako przychód zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 9 i rozliczyć w PIT–36...


Zdaniem Wnioskodawcy:

1.Dochód otrzymany przez wyłączonego wspólnika z tytułu przejęcia jego udziałów Wnioskodawca traktuje jako przychód ze sprzedaży udziałów (art. 30b). Podatek dochodowy wynosi 19% dochodu, który należy wykazać w PIT-38 na podstawie imiennej informacji otrzymanej od płatnika. Spółka wypłacając, orzeczone przez sąd w wyroku dotyczącym wyłączenia wspólnika - cenę, zobowiązana jest wypełnić obowiązek nałożony przez art. 39 ust. 3 o podatku od osób fizycznych tzn., że spółka zobowiązana była do końca lutego następującego po roku podatkowym przesłać podatnikowi oraz Urzędowi Skarbowemu imienną informację o wysokości dochodu.
2.Dochód z tytułu odsetek stanowi źródło przychodu z innych źródeł określone w art. 10 ust. 1 pkt 9 i podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych. Spółka wypłacając odsetki miała wypełnić obowiązek nałożony przez art. 42a ustawy o podatku od osób fizycznych, czyli wystawić PIT-8C na podstawie którego w PIT-36 w poz. "inne źródła" Wnioskodawca rozlicza podatek z ww. tytułu.

Reasumując:
Płatnik (sp. z o.o.) zdaniem Wnioskodawcy nie powinien potrącić podatku ani od ceny przyjętych udziałów, ani od odsetek. Rozliczenie z ww. tytułów powinno nastąpić odpowiednio w PIT-38 oraz PIT-36.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe
.
(..)
Odnosząc się natomiast do kwestii opodatkowania odsetek, orzeczonych przez sąd w wyroku należy stwierdzić, że przedmiotowe odsetki stanowią dla Wnioskodawcy przychód z innych źródeł. W myśl bowiem postanowień art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, źródłem przychodów są również przychody z innych źródeł. Zgodnie zaś z art. 20 ust. 1 przywołanej ustawy, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12 -14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach. Należy zauważyć, iż katalog ten nie jest katalogiem zamkniętym.

Jak wskazano wyżej, otrzymana przez Wnioskodawcę kwota w wysokości odsetek stanowić będzie źródło przychodu z innych źródeł określone w art. 10 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy i podlegać opodatkowaniu na zasadach ogólnych.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, wypłacając orzeczone przez sąd odsetki jest zobowiązana wypełnić obowiązek nałożony przez art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z tym artykułem osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52, art. 52a i art. 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego przekazać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

Kwoty przychodów wskazane w informacji PIT- 8C - zgodnie z art. 45 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - należy wykazać w zeznaniu rocznym (PIT-36) w pozycji "inne źródła". Nie otrzymanie ww. deklaracji nie zwalnia podatnika, który uzyskał dochody opodatkowane na zasadach ogólnych z obowiązku wykazania ich w zeznaniu.

Reasumując, otrzymaną przez wyłączonego wspólnika kwotę z tytułu przejęcia jego udziałów należy traktować jak przychód ze sprzedaży udziałów czyli jako źródło wymienione w art. 10 ust. 1 pkt 7 i rozliczyć w PIT-38, odsetki zaś – jako przychód z innych źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 9 i rozliczyć w PIT-36. W związku z powyższym płatnik nie jest zobowiązany do poboru podatku, czy też zaliczki na podatek dochodowy.


2011-02-28 11:12:00
(Moderator)
ILPB2/415-439/10-2/ES
Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu
2010.06.29
(..)

Czy podlega opodatkowaniu otrzymane przez Wnioskodawcę odszkodowanie i czy PIT-8C należy wykazać w zeznaniu PIT-36 za 2009 r....

Zdaniem Wnioskodawcy, otrzymane przez Niego odszkodowanie nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. w ocenie Zainteresowanego nie powinien być wystawiony PIT-8C przez urząd miasta.


W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.
(..)

Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca będąc właścicielem nieruchomości w styczniu 2009 r. otrzymał, zasądzone wyrokiem sądu rejonowego odszkodowanie z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego przez urząd miasta - wydział spraw lokalowych, w wysokości 1 810 zł.


Należy podkreślić, że odszkodowanie jest szczególnym rodzajem świadczenia polegającym na naprawieniu szkody, czyli uszczerbku, jakiego doznaje poszkodowany we wszelkiego rodzaju dobrach chronionych przez prawo. Chodzi więc zarówno o uszczerbek majątkowy, jak i niemajątkowy. Co prawda w doktrynie i judykaturze powszechnym jest wiązanie pojęcia odszkodowania jedynie z uszczerbkiem majątkowym, natomiast pojęcia zadośćuczynienia z doznaną krzywdą (uszczerbkiem niematerialnym), jednakże tego rodzaju rozróżnienia nie dokonują przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.


Odszkodowanie stanowi co do zasady przychód w rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nie oznacza to jednak, że wszystkie odszkodowania podlegają opodatkowaniu. Niektóre z nich, wymienione w katalogu zwolnień przedmiotowych określonym w art. 21 ust. 1 ustawy, korzystają ze zwolnienia od podatku. Jednakże korzystanie z każdej preferencji podatkowej, w tym zwolnienia od podatku, jest możliwe wyłącznie w sytuacji, gdy spełnione są wszelkie przesłanki określone w przepisie stanowiącym podstawę prawną danej preferencji.


W myśl art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są inne odszkodowania lub zadośćuczynienia otrzymane na podstawie wyroku lub ugody sądowej do wysokości określonej w tym wyroku lub tej ugodzie, z wyjątkiem odszkodowań lub zadośćuczynień:

1.otrzymanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą,
2.dotyczących korzyści, które podatnik mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono.


Zakres zwolnienia wynikający z art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych obejmuje więc tylko odszkodowania za tzw. szkodę rzeczywistą, czyli poniesione straty, a nie dotyczy utraconych korzyści. Specyfika prawa podatkowego nakazuje inaczej traktować odszkodowanie z tytułu poniesionych przez poszkodowanego strat i odszkodowanie z tytułu utraconego zysku. Odszkodowanie z tytułu utraconych korzyści, jakich poszkodowany mógł się spodziewać, gdyby mu szkody nie wyrządzono, podlega bowiem opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

We wniosku Zainteresowany wskazał, że odszkodowanie zostało Mu wypłacone przez urząd miasta z tytułu niedostarczenia lokalu mieszkalnego.
(..)
Zatem dochód z tytułu uzyskanego przez Wnioskodawcę odszkodowania, należy zakwalifikować do przychodów z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 20 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.W przypadku dokonywania wypłat należności stanowiących dochody z innych źródeł obowiązki płatnika zostały określone w art. 42a ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. z treści tego przepisu wynika, że osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52, art. 52a i art. 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatków, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informacje według ustalonego wzoru o wysokości przychodów (PIT-8C) i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego przekazać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika.Przychód ten należy wykazać w zeznaniu rocznym PIT-36 zgodnie z art. 45 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, składanym do 30 kwietnia roku następującego po roku, w którym go uzyskano i opodatkować zgodnie z zasadami określonymi w art. 27 tej ustawy, tj. według skali podatkowej łącznie z pozostałymi dochodami podlegającymi opodatkowaniu na zasadach ogólnych.Reasumując stwierdzić należy, iż otrzymane przez Wnioskodawcę na podstawie wyroku sądu odszkodowanie w wysokości 1 810 zł stanowi Jego przychód z tzw. „innych źródeł”, o których mowa w art. 20 ust. 1 w zw. z art. 10, ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który nie korzysta ze zwolnienia przedmiotowego, określonego w art. 21 ust. 1 pkt 3b) tej ustawy.Tak więc kwotę 1 810 zł zawartą w PIT-8C, słusznie sporządzonym przez urząd miasta Zainteresowany zobowiązany jest wykazać w zeznaniu PIT-36 za rok podatkowy 2009 (art. 41 ust. 1 ww. ustawy).
(..)2011-02-28 11:17:44
(Moderator)
ILPB2/415-790/09-2/ES
Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu
2009-10-29
(...)
Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny i obowiązujące uregulowania prawne w tym zakresie, stwierdzić należy, iż w następstwie umorzenia przez bank odsetek, doszło po stronie Wnioskodawcy do powstania, podlegającego opodatkowaniu, przychodu z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W przedmiotowej sytuacji bank jako płatnik postąpił prawidłowo wystawiając informację o przychodach PIT-8C.

Zatem, umorzoną przez bank kwotę Wnioskodawca powinien zaliczyć do przychodów osiągniętych z innych źródeł i opodatkować ją według skali podatkowej obowiązującej w 2008 r.


W związku z powyższym jest On zobowiązany dokonać korektę deklaracji PIT-36 za 2008 r. i wykazać w niej przedmiotowy przychód z tytułu umorzenia zadłużenia (połowy kwoty umorzenia bankowego) .

(..)


2011-02-28 12:29:47
Też sądziłam, ze na PIT 36 ale po kilku wezwaniach z US robię na PIt 37 w poz inne źródła i mam spokój. Chociaż nie będę się upierać, ze tak jest dobrze
2011-02-28 12:34:10
(Moderator)
widzisz... a ze mnie taka zadziora, że bym nie ustąpiła.....
2012-03-03 19:08:39
~iwa
mam przed sobąa pit 8c -nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art.12-14 i 17 . czy rozliczać taki pit? proszę o szybką odp
2012-03-05 11:22:01
(Moderator)
"inne źrółą" PIT 36
Pierwsza - Poprzednia - 1 - Następna - Ostatnia


Autor:
Odpowiedź:
Potwierdź kod z obrazka:Forum podatkowe "Oleńka"


taxall.pl
www.taxall.pl
Copyright © TaxAll Sp. z o.o., wszelkie prawa zastrzeżone.
ul. Wilczyńskiego 27, 21-400 Łuków, NIP: 7010027412, REGON: 140591171,
KRS: 0000266969 prowadzony przez XI Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego w Lublinie, kapitał zakładowy: 85.000 zł
Webmaster: yayuuu, webmaster@taxall.pl