UWAGA: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies.
Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności
[ Zamknij ]
Forum podatkowe "Oleńka"
Strona 1 z 1
grunt - użytkowanie wieczyste (wartość początkowa)
(Kategoria: Brak)
2008-03-01 08:44:11
(Moderator)
Nie mialam powodzenia po dopisaniu sie do wątku sprzed lat, więc zakładam nowy wątek.
Wklejam stamtąd wpisy:

marbar     

2008-02-25     14:04:18
Proszę o potwierdzenie mojego toku myślenia:
przy zakupie nieruchomości mam fakturę notariusza, z pozycjami:
1) umowa użytkowania wieczystego i sprzedaży lokalu oraz udziału w budynku
2) poświadczenie zgodności odpisu z oryginałem
to wyżej opodatkowane VAT
Poniżej jeszcze:
3) opłata sądowa (to już bezvatowo)

W protokole ustaleń (przed aktem notarialnym):
Nabywca oświadcza, że zapoznał się z operatem szacunkowym biegłego rzeczoznawcy, ustalającą wartość:
- gruntu w kwocie X
- lokalu użytkowego w kwocie Y
Sprzedawca odda nabywcy we współużytkowanie wieczyste do .... 095 roku:
-grunt obejmujący działkę nr... o powierzchni .... w udziale ../1000 proporcjonalnie do powierzchni użytkowej lokalu w stosunku do powierzchni użytkowej budynku; wartość udziału wynosi Z


Myślę tak:

1) fakturę notariusza podzielić proporcjonalnie na zakup wartość lokalu Y i wartość udziału Z
Kwotę dotyczącą Z + opłata roczna  (przelew) za użytkowanie wieczyste - bezpośrednio w koszty, od tego odliczyć VAT

2) wartość z faktury notariusza dotyczącą Y plus faktura za zakup lokalu = wartość początkowa nieruchomości (10% amortyzacji)

chyba dobrze?

Autor: marbar     

2008-02-26     09:30:32
Dostałam z boku ostrzeżenie:))


Art. 22j.
1. Podatnicy, z zastrzeżeniem art. 22l, mogą indywidualnie ustalić stawki amortyzacyjne dla używanych lub ulepszonych środków trwałych, po raz pierwszy wprowadzonych do ewidencji danego podatnika, z tym że okres amortyzacji nie może być krótszy niż:
(..)
4) dla budynków (lokali) niemieszkalnych, dla których stawka amortyzacyjna z Wykazu stawek amortyzacyjnych wynosi 2,5% - 40 lat pomniejszone o pełną liczbę lat, które upłynęły od dnia ich oddania po raz pierwszy do używania do dnia wprowadzenia do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych prowadzonej przez podatnika, z tym że okres amortyzacji nie może być krótszy niż 10 lat.
 


uufff...
mieszczę się jednak w 10%

Autor: Meg     

2008-02-28     13:18:39
Dzieki uprzejmości Marzenki, mam pytanie :-)

Marzenka nabyła lokal wraz z prawem użytkowania wieczystego (jest pierwszym użytkownikiem tego prawa; zostało ustanowiona na jej rzecz zgodnie z art. 232 i dalsze k.c.).

Zgodnie z Art. 71. ustawy o gospodarce
1. Za oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste pobiera się pierwszą opłatę i opłaty roczne.

Marzenka poniosła pierwszą opłatę za oddanie nieruchomosci gruntowej.
Wyodrębniła też część kosztów notariusza proporcjonalnie przypadajacą na pierwszą opłatę.

Updf:
Art. 23. 1. Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów:
1) wydatków na:
a) nabycie gruntów lub prawa wieczystego użytkowania gruntów, z wyjątkiem opłat za wieczyste użytkowanie gruntów,


Art. 22c. Amortyzacji nie podlegają:
1) grunty i prawa wieczystego użytkowania gruntów
,

I tu pytanie:
1/ jak ustalilibyście wartość początkową prawa wieczystego użytkowania gruntu
2/ jak ustalilibyście wysokość wydatków podlegających zaliczeniu w ciężar kup.

Swoją "teorię" posiadamy, ale nie chcemy niczego sugerować :-)

Autor: marbar     

2008-02-28     13:22:14
Swoją "teorię" posiadamy, ale nie chcemy niczego sugerować :-) 


posiada-my polega na tym, że posiada Małgosia, a ja jej wiernie kibicuję
W końcu w mojej sprawie występuje-my

Autor: Meg     

2008-02-28     13:23:49

Nie wierzcie skromnisiom ;-)
(bez Marzenki nie miałabym)

Autor: marbar     

2008-02-28     13:55:05
PD-415/1/63/SP/13/07
2007.08.08
Urząd Skarbowy w Lubinie
(..)

Wobec powyższego wykorzystywany na potrzeby działalności gospodarczej grunt podlega wpisowi do ewidencji środków trwałych a wydatki na jego nabycie nie stanowią kosztów uzyskania przychodów ani w momencie zakupu, w dniu oddania do używania, ani poprzez odpisy amortyzacyjne – wydatki te są kosztem uzyskania przychodów w momencie odpłatnego zbycia takiego gruntu.
Jednak zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 lit. a) kosztem uzyskania przychodów są opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów.

W związku z powyższym, mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny, poniesiona przez Pana pierwsza opłata z tytułu wieczystego użytkowania gruntu będzie stanowiła koszt uzyskania przychodu w momencie jej poniesienia, proporcjonalnie do powierzchni gruntu, na którym zlokalizowane będą obiekty służące działalności gospodarczej.

(..)

Zgodnie z powyższym wartość początkową wybudowanego obiektu stanowić będą wydatki poniesione na jego wytworzenie. Do wydatków tych nie zalicza się opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntu oraz podatku od nieruchomości gruntowej. Wydatki te ponoszone są w związku z użytkowaniem gruntu i podlegają zaliczeniu w ciężar kosztów w momencie ich poniesienia.

__________________

PD1/415/A/22,23-1/05
2005.05.13
Urząd Skarbowy w Rybniku
(..)

Aby zatem określony wydatek można było uznać za koszt uzyskania przychodu między tym wydatkiem, a uzyskanym przychodem musi istnieć związek tego typu, że poniesienie wydatku ma wpływ na powstanie lub zwiększenie przychodu bądź na funkcjonowanie źródła przychodu.

Tym samym wydatki ponoszone na opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu i podatek od nieruchomości związane z zajmowanymi budynkami na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej stanowią koszt uzyskania przychodów w takim stosunku w jakim powierzchnia pomieszczeń przeznaczonych na działalność gospodarczą pozostaje do ogólnej powierzchni użytkowej budynku.

W związku z powyższym należy uznać, że wydatki związane z użytkowaniem gruntu w działalności gospodarczej, w tym opłaty rzeczowe związane z prawem użytkowania wieczystego gruntu stanowią koszt uzyskania przychodów.

Jednakże przed zaliczeniem danego wydatku do kosztów uzyskania przychodów trzeba zawsze sprawdzić, czy wydatek nie znajduje się w katalogu wydatków, których ustawodawca nie uznał za koszty uzyskania przychodów.

Katalog takich wydatków zawierają przepisy art. 23 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W świetle art. 23 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na nabycie gruntów lub prawa wieczystego użytkowania gruntów, z wyjątkiem opłat za wieczyste użytkowanie gruntów.

Powyższe oznacza, że wszelkie opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów są kosztem uzyskania przychodów. Kosztami takimi nie są jedynie wydatki na nabycie prawa wieczystego użytkowania gruntów.
(..)

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, będzie Pan miał prawo zaliczenia w koszty prowadzonej przez Pana działalności gospodarczej podatku od nieruchomości oraz opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu zakupionego wspólnie z małżonką, przeznaczonego pod budowę siedziby oraz hali produkcyjnej Pana firmy, pod warunkiem, iż zakupiony grunt, bądź prawo wieczystego użytkowania gruntu wykazane zostaną zgodnie z art. 22d ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w "Ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych".
_______________

DP/423-1/05
2005.03.24
Urząd Skarbowy w Zambrowie
(..)
w zakresie dotyczącym prawidłowości ustalenia wartości początkowej prawa wieczystego użytkowania gruntów:
Zgodnie z art. 16g ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych za wartość początkową wartości niematerialnych i prawnych uważa się - w razie odpłatnego nabycia - cenę ich nabycia. Za cenę nabycia natomiast, zgodnie z ust. 3 tego artykułu, uważa się kwotę należną zbywcy powiększoną o koszty związane z zakupem, naliczone do dnia przekazania wartości niematerialnej i prawnej do używania, a w szczególności o koszty opłat notarialnych, skarbowych i innych oraz pomniejszona o podatek od towarów i usług, z wyjątkiem przypadków, gdy zgodnie z odrębnymi przepisami podatek od towarów i usług nie stanowi podatku naliczonego albo podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty należnego podatku o podatek naliczony albo zwrot różnicy podatku w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług.
________________

DP1/423-52/05/83896
2005.11.22
Małopolski Urząd Skarbowy
(..)

Na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 1 lit. a i b ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na nabycie gruntów lub prawa wieczystego użytkowania gruntów, z wyjątkiem opłat za wieczyste użytkowanie gruntów, a także na nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie innych niż ww. środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (...), wydatki te, zaktualizowane zgodnie z odrębnymi przepisami, pomniejszone o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 16h ust. 1 pkt 1, są jednak kosztem uzyskania przychodów, (...) w przypadku odpłatnego zbycia środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na czas ich poniesienia.

Ww. przepisy nie definiują pojęcia "wydatków na nabycie", wskazują, że wydatki te pomniejszane są o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 16h ust. 1 pkt 1 ustawy, nie odsyłają jednak do przepisów art. 16g ww. ustawy dotyczących sposobu ustalania wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w zależności od sposobu nabycia tych składników majątku (ponadto Spółka nie nabywa przedmiotowych rzeczy i praw na zasadach odpłatnego nabycia, o którym mowa w art. 16g ust. 3 ww. ustawy). Zdaniem tut. Organu wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 1 lit. a i b ww. ustawy podlegać winny te wydatki na nabycie, które są bezpośrednio związane z nabyciem, tj. wydatki bez poniesienia których skuteczne nabycie przedmiotowych rzeczy i praw nie byłoby możliwe.

W myśl art. 27 ustawy o gospodarce nieruchomościami (a poprzednio art. 19 ustawy o gospodarce gruntami) sprzedaż nieruchomości albo oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej wymaga zawarcia umowy w formie aktu notarialnego, ponadto oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste i przeniesienie tego prawa w drodze umowy wymaga wpisu w księdze wieczystej. W przedmiotowej sytuacji decyzja Wojewody stwierdzająca nabycie z mocy prawa zastępuje umowę zawieraną w formie aktu notarialnego, prawo użytkowania wieczystego winno być natomiast wpisane do księgi wieczystej. Jak wskazano w ww. decyzji Wojewody z dnia 19.05.2005 r., w postępowaniu administracyjnym nie ustalano z czyich środków nabyty został budynek położony na uwłaszczanej nieruchomości, gdyż wierzytelności z tytułu nabycia własności budynku nawet, jeśli zostałyby ustalone, wygasłyby z chwilą przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego w spółkę z wyłącznym udziałem Skarbu Państwa, co miało miejsce w odniesieniu do wnioskodawcy.

Niezależnie od powyższego Spółka musi ponieść określone wydatki mające związek z nabyciem ww. rzeczy i prawa. Do wydatków tych wskazanych we wniosku należą m. in. wydatki na wpis do księgi wieczystej, zakup znaków opłaty skarbowej, a także wydatki związane z wyceną nieruchomości. Jak wynika z § 3 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10.02.1998 r. w sprawie przepisów wykonawczych dotyczących uwłaszczania osób prawnych nieruchomościami będącymi dotychczas w ich zarządzie lub użytkowaniu (Dz. U. Nr 23, poz. 120 ze zm.) w decyzji stwierdzającej uwłaszczenie państwowych i komunalnych osób prawnych ustala się cenę nieruchomości gruntowej według stanu na dzień 5.12.1990 r. i według wartości na dzień wydania tej decyzji.
_____________

Autor: marbar     

2008-02-28     13:58:30
US35/FD1/415/31/04/MT
2004.06.14
Pierwszy Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście
(..)

Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie uważa się za koszty uzyskania przychodu wydatków na nabycie gruntów lub prawa wieczystego użytkowania gruntów, z wyjątkiem opłat za wieczyste użytkowanie gruntów. Za wydatki na nabycie należy uznać wydatki składające się na cenę nabycia. Zgodnie z art. 22 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za cenę nabycia uważa się kwotę należną zbywcy, powiększoną o koszty związane z zakupem naliczone do dnia przekazania środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania, a w szczególności o koszty transportu, załadunku wyładunku, ubezpieczenia w drodze, montażu, instalacji i uruchomienia programów oraz systemów komputerowych, opłat notarialnych, skarbowych i innych, odsetek, prowizji(...).
Na zasadzie wyjątku natomiast ustawodawca zalicza do kosztów uzyskania przychodu opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu.
Należy uznać, że pierwsza opłata za wieczyste użytkowanie gruntów jest wydatkiem na nabycie tego prawa a zatem nie będzie mogła być kosztem uzyskania przychodu.

Reasumując: W świetle powołanych wyżej przepisów oraz stanu faktycznego sprawy:
A) za koszty uzyskania przychodu nie uważa się:pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, jednorazowej opłaty z tytułu ustanowienia służebności i opłaty notarialnej
B) za koszty uzyskania przychodu uważa się:opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego, podatek gruntowy i remont garażu.

Autor: marbar     

2008-02-28     22:45:13
ale tłok....
spokojnie, nie pchajcie się.....

poczeka-my na Wasze refleksje z postu Meg z 2008-02-28     13:18:39


Nikomu nic do głowy nie wpada???

Autor: marbar     

2008-02-29     11:15:03
Nikomu nic do głowy nie wpada???

Autor: ~Meg     

2008-02-29     12:07:01
"ale tłok....
spokojnie, nie pchajcie się....."

:-))
Od jakichś dwóch godzin zbieram się, żeby obejrzeć ten tłok.
W końcu udało mi się znaleźć chwilkę i... zobaczam ;-)

To jest naprawdę fajny i ciekawy temat (może pomęczyć - zaręczam :-))
Pierwsza - Poprzednia - 1 - Następna - Ostatnia

2008-03-01 11:23:13
(Moderator)

Autor: Meg     

2008-03-01     11:10:31

Jak miło widzieć, że wszyscy są względem Marzenki w równym stopniu pomocni i usłużni, co ona im ;-)

Użytkowanie wieczyste - specyficzne dla polskiego prawa cywilnego prawo podmiotowe dotyczące nieruchomości gruntowej, jeden z trzech rodzajów praw rzeczowych, obok własności i praw rzeczowych ograniczonych. Treść i granice tego prawa są zasadniczo określone w art. 232-243 k.c. oraz w ustawie o gospodarce nieruchomościami. nieruchomościami.
W doktrynie i orzecznictwie nie budzi wątpliwości, że jest ono prawem na rzeczy cudzej, pośrednim pomiędzy własnością a ograniczonymi prawami rzeczowymi, chociaż w tej hierarchii  jest bliższe prawu własności.

 

Aspekty błogosławieństwa podatkowego związanego z zawarciem umowy o oddanie gruntu w wieczyste użytkowanie bezpośrednio z właścicielem gruntu (np. gminą):
1/ art. 23 ust. 1 pkt 1 lit a) updof: Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na nabycie (…) prawa wieczystego użytkowania gruntów, z wyjątkiem opłat za wieczyste użytkowanie gruntów.

Przepis bywa interpretowany tak:

"Mimo że dosłowne brzmienie art. 23 ust. 1 lit. a mogłoby sugerować, iż wyłączenie zakazu zaliczania w koszty dotyczy obu tych opłat, przyjmuje się, iż chodzi w nim tylko o opłatę roczną. Ze względu na swą wysokość bowiem pierwsza opłata jest wydatkiem na nabycie prawa użytkowania wieczystego . A skoro tak, nie jest uważana za koszt uzyskania przychodu"

Ale m
ożna widzieć w nim co innego:

Przepis wprowadza regułę (Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na nabycie (…) prawa wieczystego użytkowania gruntów) i wyjątek od niej (opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów).
W przeciwieństwie do art. 71 i dalszych ustawy o gospodarce nieruchomościami, updof uważa więc wszystkie opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów, bez ich różnicowania na roczne i pierwsze, za wydatki na nabycie prawa. [Nie można przecież wyłączyć spod działania reguły czegoś, co w niej się nie zawiera].
Jeżeli zatem twierdzi się, że pierwsza opłata jest wydatkiem na nabycie prawa użytkowania wieczystego, to nie można twierdzić, że nie jest uważana za koszt uzyskania przychodu.

BTW 
-  wg ustawy o gospodarce nieruchomościami, pierwsza opłata i opłaty roczne są nie tyle wydatkami na nabycie tego prawa, lecz opłatami za oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste.
- dyspozycją art. 23 ust. 1 pkt 1 lit a) na pewno będą objęte wydatki na nabycie prawa wieczystego użytkowania na rynku wtórnym.
- sam moment uznania opłat za kup nie powinien budzić wątpliwości.

2/ Art. 22c. Amortyzacji nie podlegają  prawa wieczystego użytkowania gruntów (…)zwane odpowiednio środkami trwałymi lub wartościami niematerialnymi i prawnymi.

Prawo wieczystego użytkowania nie jest przy tym wyszczególnione wprost ani w art. 22a (śt) ani w art. 22b (WNiP)
Jako prawo na rzeczy cudzej, pośrednie pomiędzy własnością a ograniczonymi prawami rzeczowymi,   bliższe prawu własności jest… odpowiednio śt lub WNiP ;-)
Figuruje w KŚT klasyfikowane w odpowiednich grupowaniach (grupa 0), w zależności od rodzaju gruntu, którego dotyczy.

3/ Wartość początkowa:
Art. 22g ust. 1 nie powinien znaleźć zastosowania - pierwszy użytkownik nie nabywa tego prawa w drodze kupna (zawiera umowę o oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste).
Art. 22g ust. 18 - Wartość początkową praw majątkowych, (…) stanowi cena nabycia tych praw.  
Jeśli przyjąć definicję ceny nabycia z art. 22g ust. 3 - wartość początkową będą stanowiły wyłącznie koszty związane z zakupem (koszty aktu notarialnego), ponieważ ani pierwsza opłata, ani opłaty roczne nie są kwotami należnymi zbywcy (nie istnieje zbywca).

5zł  się należy ;-)

2008-03-01 12:36:21
~Gest
Ale wróćmy do tematu:
Wg mego skromnego zdania.
Wieczysta dzierżawa jest prawem, a prawa jako wartości niematerialne i prawne się amortyzuje.
W rzeczywistości prawo to nie przypomina prawa własności, ale prawo długoterminowej dzierżawy.
Wartość początkowa = wartość ustalona w umowie "wieczystego użytkowania" powiększona o proporcjonalne koszty związane z nabyciem prawa, ustalone do momentu oddania do użytkowania, czyli "do podpisania papiórów" - nawet jeśli zapłacono chwilę "potem".
Czyli chodzi o opłaty przed aktem notarialnym i koszty samego aktu.
Opłaty po oddaniu prawa do konsumpcji są KUP (oczywiście w ewentualnej proporcji, jeśli nie służą wyłącznie DG).
Pozostałe koszty notarialne, w przypadku gdy akt dotyczył też budynków, stanowią część wartości początkowej (proporcjonalnie do wyceny) tych budynków.
I to na tyle.
2008-03-01 12:22:58
~Gest
Myślałem Małgosiu, że z racji posadowienia, bierzesz już tylko w .... euro.
Wiemy, wiemy, że Szafirkowi podczepiono .... pęcherz, mimo, że nie jest Alikiem.
To, że Ona ma czas wolny, nie oznacza, że pozostali strącają .... gruchy z drzew.
Ja na ten przykład walczę z Błogosławioną Instytucją Ustanowioną Dla Dobra Pokrzywdzonych Przez Los i Ludzi, czyli PFRONem.
W ciągu ostatnich 6 tygodni wysłałem tam dane kilku klientów, i ŻADEN nie dostał ichniego numeru, a więc nie ma prawa do zwrotu kosztów obowiązkowego ubezpieczenia.
Jedyną osobą odbierającą TAM telefony (po długim oczekiwaniu), jest centralista, który przełącza, potem słychać przerzucanie sygnału i jedynym efektem jest wzrost .... rachunku telefonicznego.
Ale czemu się dziwić, jeśli prawdą jest (????) że stołki obsadziła TAM Samoobrona, a wiadomo z publikatorów czym intensywnie zajmują się jej .... "działacze".
Może choć "mięska" mają w bród.
Znaczy .... oni .... "na klęczkach".
W rezultacie wczoraj wysyłałem TAM za potwierdzeniem odbioru mnóstwo kwitów, klnąc jak szewc (wybacz Rzemieślniku), że w kratkach "pod lupę" muszę duplikować te same dane wielokrotnie, i to tak szczegółowe.
To nieprawda, że ZUS jest najgorszy.
Najgorszy jest PFRON (zaraz po .... KRLD i .... Czerwonych Khmerach).
I tak, jak w innym znanym mi przypadku, prawdopodobnie potwierdzą odbiór po 2-tygodniowym leżakowaniu.
2008-03-01 12:55:40
(Moderator)
czyli pierwsza wpłata (przed aktem) zwiększa wartość początkową?

No i zupełnie mnie zaskoczyłeś tym:
Wartość początkowa = wartość ustalona w umowie "wieczystego użytkowania" powiększona o
2008-03-01 13:22:37
~Meg
"Wieczysta dzierżawa jest prawem, a prawa jako wartości niematerialne i prawne się amortyzuje."

"Wartość początkowa = wartość ustalona w umowie "wieczystego użytkowania" powiększona o proporcjonalne koszty związane z nabyciem prawa"

Podrzuć jeszcze, Gest, podstawę prawna dla obu twierdzeń :-)
PS. Z moich też żaden z PFRONu nie dostał numerku. Ani numerku ani żadnej innej informacji.
2008-03-01 13:48:04
~Gest
Prowokacja zdała egzamin.
Jak zawsze Moja Idolko masz rację:
"Wieczysta dzierżawa jest prawem, a prawa jako wartości niematerialne i prawne się amortyzuje."
Brak dodatku: "chyba, że ustawa tego zakazuje" - co ma miejsce w tym przypadku.
Co wtedy?
wracamy do punktu wyjścia.
Nie ulega wątpliwości, że jest to prawo majątkowe.
Jeśli nie można go amortyzować, to co?
Albo wszystko w koszty (jak przy dzierżawie), albo jest to KUP przy .... zbyciu prawa.
Istniejące tylko w Polsce, z definicji prawa (minimum 40 lat), w zasadzie nieprzechodnie (niezbywalne), wynika stąd, że można wszystko z nim związane wrzucać w KUP.
Oczywiście pod warunkiem spełnienia innych warunków KUP.
Gdyby ustawodawca miał inny kaprys, dałby temu wyraz w jakimś akcie prawnym.

gdyby ktoś był zainteresowany historią:
http://pl.wikipedia.org/wiki/Użytkowanie_wieczyste

;-)))))

2008-03-03 07:35:55
Jak dla mnie to początek rozumowania Marzenki był prawidłowy. Opłatę pierwszą traktuję jako wartość gruntu - NKUP, ale umorzenie jak najbardziej. Następne opłaty (roczne) traktuję jak dzierżawę - KUP. Vat też dzielę proporcjonalnie. Skąd potem tyle wątpliwości, nie wiem. W niedzielę komputer włączam jak muszę.:)
2008-03-03 09:43:18
~Meg
"Albo wszystko w koszty (jak przy dzierżawie), albo jest to KUP przy .... zbyciu prawa."

Radykał, czy ekstremista? ;-)
Ale zasadniczo (jak na Idolkę przystało ;-)) oponować nie będę... :-)

"Opłatę pierwszą traktuję jako wartość gruntu - NKUP, ale umorzenie jak najbardziej" - za Boga nie da się tak Jolu :-)


2008-03-03 09:48:00
Jak się nie da. Wszystko jedno czy potraktujemy tą opłatę jako środek trwały, czy jako wartość niematerialną i prawną podlega odpisom umorzeniowym (art.31 UOR)Oczywiście odpisy te nie stanowią KUP - może wcześniej napisałam mało precyzyjnie?
2008-03-03 09:49:07
Sorki Gosia, wycofuję póki co, mam zły dzień :)
2008-03-03 09:53:58
Kurczę, podałam złą podstawę prawną, winien być art. 33, ale umarzam prawo wieczystego użytkowania gruntów.
2008-03-03 10:33:00
~Meg
Mówisz o apsekcie bilansowym, a my wyłącznie o podatkowym :-)
Podatkowo nie podlega amortyzacji, więc odpisy amortyzacyjne bilansowe oczywiście nie będą stanowiły kup - masz rację, ale wątpliwości może budzić co najmniej moment zaliczenia pierwszej opłaty w ciężar kosztów i ustalenie wartości początkowej tego prawa (ustawa o gospodarce nieruchomościami oba rodzaj opłat - pierwszą i roczne - uważa za wydatki "za oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste")

BTW - Bilansowo to prawo jest bezsprzecznie śt. Wycena do bilansowych wartości początkowej w wysokości pierwszej opłaty jest schedą po czasach, kiedy prawo to było zaliczane jeszcze do wnip :-) (obecnie bywa, że ten sposób wyceny budzi wątpliwości).
2008-03-03 10:53:52
(Moderator)

opłata notarialna (dot.gruntu) + pierwsza opłata (przed notariuszem)= wartość początkowa

Tak póki co mi wychodzi

2008-03-05 11:57:17
(Moderator)
i tak mam zostać?
2008-03-05 11:58:00
(Moderator)
mam-y
miało być;-)
2008-03-05 12:18:33
~Meg
Widać tak :-)
Marzenuś, jutro się zbiorę (dziś nie mam czasu), ostatecznie ułożę do kupy swoje widzimisię i coś skrobnę tu... albo i tam :-)
Wtedy już będziesz mogła przypominać Szanownemu Gronu o sobie w liczbie pojedynczej ;-)

PS. Pamiętasz tę uchwałę NSA w składzie siedmiu sędziów z początku 2007r. zrównującą ustanowienie prawa wieczystego użytkowania gruntów z dostawą towarów dc. VAT?? :-)
Zobacz co masz w akcie notarialnym... :-0
2008-03-05 12:41:44
(Moderator)
"Umowa użytkowania wieczystego i umowa sprzedaży lokalu oraz udziału w budynku"

brzmi tytuł aktu notarialnego.
W treści:
"w przedmiocie określenia warunków oddania we współużytkowanie wieczyste działki gruntu...."

"o d d a j e (..) w użytkowanie wieczyste działkę gruntu  (..) odpłatnie na okres (tu data do 2095 roku) "

"wartość udziału w działce przynależnej (..) ustalona została na kwotę.. z tym, że pierwsza opłata z tytułu użytkowania wieczystego gruntu stanowi 25% podanej wyżej wartości...."

"pozostałe opłaty roczne wynosić będą 3% wartości gruntu..."

"opłaty roczne podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT stawka 22%"

Pierwsza - Poprzednia - 1 - Następna - Ostatnia


Autor:
Odpowiedź:
Potwierdź kod z obrazka:Forum podatkowe "Oleńka"


taxall.pl
www.taxall.pl
Copyright © TaxAll Sp. z o.o., wszelkie prawa zastrzeżone.
ul. Wilczyńskiego 27, 21-400 Łuków, NIP: 7010027412, REGON: 140591171,
KRS: 0000266969 prowadzony przez XI Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego w Lublinie, kapitał zakładowy: 85.000 zł
Webmaster: yayuuu, webmaster@taxall.pl