UWAGA: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies.
Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności
[ Zamknij ]
Forum podatkowe "Oleńka"

Wypowiedzi użytkownika: ZbychD


klasyfikacja kosztów ZFŚS
2012-12-15 12:23:17
Opłata za prowadzenie r-ku ZFŚS jest kosztem działalności operacyjnej jednostki. Uszczuplenie środków z tego tytułu na r-ku ZFŚS należy zrefundować ze środków obrotowych jednostki.
Domyślam się, że deponowane były środki ZFŚS. Odsetki bankowe z tego tytułu są przychodem ZFŚS.

Dekada z "Oleńką"
2012-12-14 16:40:45
To nie tak, Imienniku. Żeby wygrać z przeciwnikiem, trzeba go szanować. Mojego Adwersarza szanuję - jest za co. I Tobie to radzę.
Mając wokół samych pochlebców, niczego się nie nauczysz.
2012-12-14 12:11:13
Zbyszku, sam doświadczyłeś, że bywa nie tylko słodko na Forum "Oleńki". I ja również. W dodatku z tym samym Adwersarzem, który niedawno wysyłał mnie literalnie "na drzewo". Ale to wątek rocznicowy, to i torty konsumujemy. Kto w końcu na urodzinach zechce pić mocno kwaśne i zwietrzałe piwo.

Stowarzyszenie-środek trwały
2012-12-13 23:49:53
Przyznaję, że nie znałem powołanego wyroku NSA z 8 marca 2011 r., sygn. akt II FSK 1918/09.
I muszę zgodzić się ze skutkami tego wyroku, mającymi miejsce w rozliczeniach stowarzyszeń z tytułu podatku dochodowego, mi.in. w ten sposób, że wartość zakupionych dla realizacji celów statutowych środków trwałych będzie zaliczana do kosztów uzyskania przychodu (sic!) w sposób bezpośredni, czyli inaczej mówiąc - jednorazowo, w stu procentach, w dacie ich odbioru technicznego. Dotyczyć będzie takie postępowanie również wartości niematerialnych i prawnych.
Ale tylko w odniesieniu do rozliczeń z tytułu podatku dochodowego.
Prawo bilansowe, czyli ustawa o rachunkowości, inaczej rzecz traktuje, czyli środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne podlegają zgodnie z przepisami tej ustawy umorzeniu i amortyzacji.
Księgi rachunkowe prowadzi się bowiem zgodnie z przepisami prawa bilansowego, a nie prawa podatkowego.
 
Kilka zdań uzasadnienia mojego poprzedniego stanowiska. O ile pisałem kiedykolwiek o działalności gospodarczej, miałem na myśli definicję tej działalności zawartą w ustawie Ordynacja podatkowa. W art. 3 ust. 9 Ordynacji podatkowej za działalność gospodarczą uznaje się każdą działalność zarobkową w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, w tym wykonywanie wolnego zawodu, a także każdą inną działalność zarobkową wykonywaną we własnym imieniu i na własny lub cudzy rachunek, nawet gdy inne ustawy nie zaliczają tej działalności do działalności gospodarczej lub osoby wykonującej taką działalność - do przedsiębiorców. Oczywiście dyskutować można, czy działalność Stowarzyszenia nie prowadzącego działalności gospodarczej można nazwać działalnością zarobkową. I - czy takie stowarzyszenie powinno w konsekwencji podlegać przepisom ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
 
Skutek przyjęcia do stosowania wyroku NSA, o którym wyżej, będzie dla księgowego (-ej) prowadzącego (-ej) księgi rachunkowe Stowarzyszenia taki, że wynik finansowy prezentowany w rocznym sprawozdaniu finansowym Stowarzyszenia będzie się różnił znacznie od podstawy opodatkowania wykazywanej w zeznaniu podatkowym CIT-8.
 
Oczywiście przedstawiam wyżej moje osobiste stanowisko. Rzecz jasna, podlegające dyskusji, którą przyjmę z radością.
Pozdrawiam.
2012-12-13 16:53:58
Podlegają umorzeniu i amortyzacji, zgodnie z przepisami prawa bilansowego i prawa podatkowego.
2012-12-13 14:28:03
W stowarzyszeniu, jako osobie prawnej prowadzi się księgi rachunkowe zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości.
Na ten temat dość duzo jest informacji na forum - poszukaj. Osoba prowadząca księgi rachunkowe w stowarzyszeniu, czy fundacji powinna posiadać odpowiednie kwalifikacje. Inaczej może zrobić "ku-ku" i sobie i zarządowi stowarzyszenia - temu grozić może nawet i odpowiedzialność karna z art. 77 ustawy o rachunkowości.
Miejsce, w którym znajdziesz dużo informacji i pomocy to portal organizacji pozarządowych http://www.ngo.pl/ oraz poradniki tam zawarte, np. poradnik dotyczący prowadzenia księgowości http://poradnik.ngo.pl/x/377782

kserokopiarka amortyzacja
2012-12-12 23:35:20
Przepraszam za zbyt mocne, być może, słowa, ale zdecydowanie mało rozsądnym postępowaniem jest szukanie rozwiązania problemu pośród indywidualnych interpretacji organów podatkowych, zamiast posłużenia się przepisami obowiązującego rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) (Dz.U. Nr 242, poz. 1622).
Zgodnie z przepisami obu obowiązujących ustaw o podatku dochodowym - załącznik do tych ustaw stanowiący wykaz rocznych stawek amortyzacyjnych - stawką 14% p.a. objęte są w rodzaju 803 "Wyposażenie techniczne dla prac biurowych" maszyny biurowe z podrodzaju 803-0 i 803-1 oraz 803-30, który obejmuje dalekopisy do maszyn matematycznych.
Niestety wymieniony załącznik do ustaw nie specyfikuje, co to za maszyny biurowe obejmują podrodzaje 803-0 i 803-1, co rodzi pewnie nieporozumienia.
Specyfikacja ta zawarta jest natomiast w powołanym wyżej rozporządzeniu Rady Ministrów.
Podrodzaj 803-0 obejmuje maszyny biurowe piszące.
Podrodzaj 803-1 obejmuje maszyny liczące i licząco-piszące.
Podrodzaj 803-3 obejmuje dalekopisy, w tym dalekopisy do maszyn matematycznych.
A zatem tylko do tych, wymienionych wyżej maszyn trzeba zastosować stawkę amortyzacji 14% p.a.
BTW - nie sądzę, by maszyn tych ktoś jeszcze używał w dobie powszechnej komputeryzacji i stosowania sieci informatycznych.
Wracając do tematu - klasyfikacja zawarta w w.w. rozporządzeniu RM wymienia w rodzaju 803 "maszyny do powielania dokumentacji, kopiowania opracowań, korespondencji" osobno, bez związku z wymienionymi podrodzajami środków trwałych, które objęte są niższą stawką amortyzacji. A zatem właściwa jest dla kserokopiarki stawka amortyzacji 20% p.a.
 
Nie znęcajmy się nad autorem interpretacji PB I-1/4150-6/04/AS z dnia 16 września 2004 r. podpisanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi. Zważmy, że interpretacja powstała jednak w roku 2004 a obecnie stosujemy KŚT 2008. Powołano się w tej interpretacji na dziś nie obowiązujące przepisy prawa.
Nie chciałbym uwierzyć w to, że organ podatkowy nie umie czytać przepisów ustawy podatkowej.

Przedszkole niepubliczne
2012-12-12 17:06:40
To, czy jednostka powinna prowadzić księgi rachunkowe decydują przepisy art. 2 ust. 1 ustawy o rachunkowości.
Wymienione przez Was fundacje, stowarzyszenia, spółki komandytowe powinny prowadzić od początku działalności księgi rachunkowe, bez względu na wielkość obrotów.

Prowadzenie ksiegowości w spółdzielni socjalnej.
2012-12-12 13:20:41
Kłaniam się, Aniu, jako wywołany do tablicy.
Trochę za mało wiem o Waszej sytuacji, by ustosunkować się do poruszonego przez Ciebie problemu podatkowego. Nie wiem, na jaką formę ewidencji zdecydowaliście się - PKPiR, czy księgi rachunkowe. W odniesieniu do ewidencji w PKPiR pomogę tyle o ile, gdyż nie czuję się w tej dziedzinie ekspertem. Rozumiem, że idzie o przepis art. 17 ust. 1 pkt 43 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, który stanowi, że zwolnione  są od podatku od osób prawnych:
"dochody spółdzielni socjalnej wydatkowane w roku podatkowym na cele, o których mowa w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. Nr 94, poz. 651), na zasadach określonych w tej ustawie, w części niezaliczonej do kosztów uzyskania przychodów".
 
Przepis jest rzeczywiście nie do końca zrozumiały, stąd kwestią zajął się Minister Finansów wydając stosowną interpretację indywidualną (w trybie zmiany interpretacji indywidualnej) z dnia 2009.08.04 - sygn. DD6/033-15/MZO/09/PK-89.
Z interpretacji tej wynika, że aby dochód korzystał z przedmiotowego zwolnienia na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 43 updop, musi być wydatkowany na cele o których mowa w art. 2 ust. 2 ustawy o spółdzielniach socjalnych oraz w roku podatkowym. Istotny jest zatem nie tylko cel, ale także okres w którym nastąpi wydatkowanie. Przy czym przez rok podatkowy, należy rozumieć rok podatkowy w którym osiągnięto dochód objęty zwolnieniem.
Myślę sobie, że ze względu na niewielką obszerność interpretacji mozna będzie wkleić niżej jej tekst.
 
"Zmiana Interpretacji Indywidualnej

Na podstawie art. 14e i art. 14o ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.) Minister Finansów zmienia z urzędu tzw. milczącą interpretację indywidualną w ten sposób, że stwierdza, iż stanowisko (…) Spółdzielni Socjalnej, przedstawione we wniosku z dnia 12 września 2008 r. o udzielenie pisemnej interpretacji prawa podatkowego w indywidualnej sprawie z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych, dotyczące zwolnienia dochodu z opodatkowania - jest nieprawidłowe.

Uzasadnienie

We wniosku z dnia 12 września 2008 r. o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, (...) Spółdzielnia Socjalna zadała pytanie, jak należy rozumieć zapis art. 17 ust. 1 pkt 43 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dotyczący zwolnienia dochodu spółdzielni socjalnej - czy zwolnieniu od podatku dochodowego będzie podlegał dochód wydatkowany w roku podatkowym w którym powstał, czy w roku w którym został ustalony w zeznaniu CIT-8... Zdaniem (...) Spółdzielni Socjalnej zwolnienie dochodu z opodatkowania w kwocie wydanej na cele określone w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. Nr 94, poz. 651) będzie miało miejsce w roku podatkowym, w którym nastąpiło jego faktyczne wydatkowanie. Dochód podatkowy wypracowany w 2008 roku, a nie wydatkowany do końca tego roku, będzie podlegał opodatkowaniu. Jednakże wydatkowanie go w 2009 roku na cele określone w art. 2 ust. 2 powołanej ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r., stwarza możliwość zwolnienia dochodu wypracowanego w 2009 roku, ponieważ w ustawie brak jest zastrzeżenia, że jedynie dochody uzyskane i wydatkowane w tym samym roku podatkowym dają podstawę do zwolnienia. W trakcie roku podatkowego spółdzielnia będzie musiała odprowadzać zaliczki na podatek dochodowy na ogólnych zasadach, czyli licząc go od podstawy opodatkowania ustalonej jako dochód podatkowy od początku roku, pomniejszony o sumę wydatków w danym roku na cele określone w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych. Ewentualna nadpłata w podatku dochodowym zostanie rozliczona w zeznaniu rocznym CIT8. W dniu 12 grudnia 2008 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach wydał indywidualną interpretację Nr IBPB3/423-842/08/JS, w której uznał stanowisko spółdzielni za nieprawidłowe. Interpretacja ta została wysłana w terminie, jednak na skutek błędnego adresu została zwrócona przez pocztę z adnotacją „adresat nieznany". Pismem z dnia 19.01.2009 r. ponownie ją wysłano. Natomiast w dniu 23.01.2009 r. została skutecznie doręczona. W niniejszej sprawie termin do wydania interpretacji upłynął z dniem 27.12.2008 r.

Po zapoznaniu się z aktami sprawy, Minister Finansów zważa, co następuje.

Stosownie do art. 14o powołanej ustawy, w razie niewydania interpretacji indywidualnej w terminie określonym w art. 14d uznaje się, że w dniu następującym po dniu, w którym upłynął termin wydania interpretacji, została wydana interpretacja stwierdzająca prawidłowość stanowiska wnioskodawcy w pełnym zakresie. Mając na uwadze art. 14e § 1 Ordynacji podatkowej, Minister Finansów może, z urzędu, zmienić wydaną interpretację ogólną lub indywidualną, jeżeli stwierdzi jej nieprawidłowość, uwzględniając w szczególności orzecznictwo sądów, Trybunału Konstytucyjnego lub Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Przepis ten nie zawiera ograniczeń czasowych, co oznacza, że jeśli stwierdzona zostanie nieprawidłowość wydanej interpretacji indywidualnej Minister Finansów może, z urzędu, zmienić ją w dowolnym czasie. Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 43 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, wolne od podatku są dochody spółdzielni socjalnej wydatkowane w roku podatkowym na cele, o których mowa w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. Nr 94, poz. 651), na zasadach określonych w tej ustawie, w części niezaliczonej do kosztów uzyskania przychodów. W świetle powołanego powyżej przepisu, aby dochód korzystał z przedmiotowego zwolnienia musi być wydatkowany na cele o których mowa w art. 2 ust. 2 ustawy o spółdzielniach socjalnych oraz w roku podatkowym. Istotny jest zatem nie tylko cel, ale także okres w którym nastąpi wydatkowanie. Przy czym przez rok podatkowy, należy rozumieć rok podatkowy w którym osiągnięto dochód objęty zwolnieniem. Należy zauważyć, że gdyby zamiarem ustawodawcy była możliwość wydatkowania wypracowanych środków w roku następnym (latach następnych) bez utraty zwolnienia, powołany przepis wyraźnie wskazywałby taką możliwość analogicznie jak ma to miejsce np. w art. 17 ust. 1b updop. A zatem niewłaściwy jest pogląd Spółdzielni, że środki wypracowane w danym roku podatkowym, a wydatkowane w roku następnym (i rozliczone w zeznaniu rocznym CIT-8 za ten rok), umożliwiają zwolnienie ich z opodatkowania podatkiem dochodowym. Zmiana interpretacji indywidualnej dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu zaistnienia zdarzenia. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą zmianę interpretacji przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał zmianę interpretacji indywidualnej w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi; Dz. U. Nr 153, poz. 1270, z późn. zm.). Skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wnosi się (w dwóch egzemplarzach) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ustawy).".
 
Co wynika z powyższej interpretacji dla księgowych spółdzielni socjalnych?
Otóż, moim zdaniem, wynika to, że w ciągu roku podatkowego księgowy(a) spółdzielni musi prowadzić ewidencję wydatków na reintegrację dla celów przedmiotowego zwolnienia.
W warunkach prowadzenia ewidencji w postaci PKPiR będą w niej ujmowane wyłącznie te wydatki na reintegrację, które stanowić będą koszt uzyskania przychodu. I przychód stanowiący równowartość tej kwoty z przedmiotowego zwolnienia korzystał nie będzie. Równowartość innych wydatków na reintegrację, nie ujętych w księdze ze względu na to, że nie stanowiły kosztów uzyskania przychodu, będzie można zwolnić od opodatkowania. Oczywiście znaleźć trzeba sposób na wykazanie tych wydatków dla celów kontroli podatkowej (skarbowej) - czy to przez dodatkową ewidencję, czy to wykorzystanie wolnych kolumn w PKPiR.
 
W warunkach prowadzenia ksiąg rachunkowych sprawa jest o tyle prosta, że mogą być w nich ujęte wszystkie wydatki na reintegrację poniesione w roku podatkowym (obrotowym) - czy to stanowiące koszt uzyskania przychodu, czy to nie stanowiące takiego kosztu. Wykorzystujemy specjalnie utworzone dla tych celów konta analityczne. Na podstawie informacji zawartych w księgach przedmiotowe zwolnienie wykazujemy w rocznym zeznaniu podatkowym - wpierw w formularzu CIT-8/O poz. 8.
 
Co do szkolenia, o którym pisaliśmy wcześniej.
Temat wziąłem "na tapetę" i kombinuję, jak umieścić przygotowania do szkolenia w moich planach zajęć. Przygotowanie do przeprowadzenia zajęć byłoby proste, gdyby zajęcia dotyczyły wyłącznie prowadzenia ksiąg rachunkowych. Okazuje się jednak, że jakaś część spółdzielni socjalnych zdecydowała się, niestety, na prowadzenie ewidencji księgowej w postaci PKPiR - a tu moje umiejętności oceniam dużo skromniej. Należałoby też przygotować się na ewentualność trudnych pytań z zakresu prawa podatkowego - choćby takich, jak Twoje pytanie. Reflektanci na szkolenie powinni z tego powodu swoje problemy przedstawić organizatorowi szkolenia z pewnym wyprzedzeniem.
Pozdrawiam.

na jakie konto wynagrodzenie osoby prowadzącej DG
2012-12-11 16:21:24
Zastanów się, czy umowa zlecenia zawarta została z "wolnym strzelcem", czy jednak z przedsiębiorcą. Efekt zastanowienia się powinien być, moim zdaniem, jednoznaczny. Umowa zlecenia podpisana została w podanych okolicznościach z przedsiębiorcą, a zatem wymagać trzeba faktury, czy rachunku od przedsiębiorcy. Fakturę należy zarachować w koszty usług obcych (prawdopodobnie) i drugostronnie na rozrachunki z dostawcami.
W żadnym wypadku nie należy utożsamiać wykonawcy zlecenia z pracownikiem.
Nie miałabyś pewnie wątpliwości, gdyby w roli zleceniobiorcy występowała osoba prawna, posiadająca zdolność do czynności prawnych? Prawda? ;-)

odszkodowanie
2012-12-10 19:19:58
Zakładam, że samochód ten był składnikiem majątku trwałego przedsiębiorstwa. Z punktu widzenia prawa podatkowego koszty naprawy rozbitego samochodu byłyby kosztem uzyskania przychodu, a uzyskane odszkodowanie jest przychodem opodatkowanym. Nie znam przepisu, który przewidywałby w takim wypadku stosowne wyłączenia z podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym.
Niech nie zmyli Cię to, że samochód nie był naprawiany. Jeśli nie był, to z pewnością uzyskałeś za niego o wiele niższą cenę, niż za samochód, który miał podobnych przejść. Odszkodowanie tę niższą cenę (zamiast kosztów naprawy) ma zrekompensować.
 
Uwaga dla osób prowadzących księgi rachunkowe - koszty naprawy samochodu po wypadku komunikacyjnym kwalifikuje się do strat nadzwyczajnych, a uzyskane odszkodowanie do zysków nadzwyczajnych. Straty i zyski nadzwyczajne traktować należy z punktu widzenia przepisów prawa podatkowego jak koszty i przychody - prawo podatkowe kategorii strat i zysków nadzwyczajnych nie definiuje.

klasyfikacja środka trwałego
2012-12-10 19:03:22
PKWiU 26.51.45 to "Przyrządy i aparatura do pomiaru i kontroli wielkości elektrycznych, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Urządzenia o symbolu PKWiU 26.51 powiązane są w Klasyfikacji KŚT wyraźnie z rodzajem 664 "Urządzenia i aparatura do przeprowadzania badań technicznych".
Wykaz rocznych stawek amortyzacji zawarty w tabeli stanowiącej załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przewiduje dla rodzaju 664 KŚT i mieszczących się w niej urządzeń do przeprowadzania badań technicznych, roczną stawkę amortyzacji w wysokości 20%.
Gdyby jakiś US-miechnięty miał wątpliwości, co do prawidłowości powyższego zaklasyfikowania - odeślij go do Rozporządzenia  Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) (Dz.U. Nr 242, poz. 1622)

Deregulacja - VAT od 2013
2012-12-08 10:55:49
Rzeczywiście, nie widać, że miałem zamiar Ci pomóc. ;)
Zauważyłaś pewnie, że Forum "Oleńki" nie jest forum dyskusyjnym o profilu politycznym. Uważamy na ogół, że "dura lex, sed lex" i staramy się pomagać sobie, niezależnie od tego, co sądzimy o naszej rzeczywistości. Spróbuj pozostać na forum i włączyć się do grona ludzi sympatyzujących ze sobą. Jeśli poczujemy, że mamy oparcie w innych forumowiczach, to... świat nie jest taki zły.
2012-12-08 00:38:43
A czy byłaś uprzejma przejrzeć posty na tym forum? Uruchomić wyszukiwarkę? Widzę, że nie, bo na tym forum nie milczy się o "deregulacji". Prykazy mamy w d... - dużym poważaniu, powiedzmy.
Poczytaj: http://www.taxall.pl/forum/viewtopic/57266/page:4/ i strony wcześniejsze. A także w innych miejscach - ułatwiał Ci nie będę.

Prowadzenie ksiegowości w spółdzielni socjalnej.
2012-12-07 22:40:20
Beatko, wiesz doskonale, że mój udział w szkoleniach on-line organizowanych przez TaxAll to nie kwestia mojej dojrzałości. Nie pierwszy rok działam w końcu, jako edukator, także na rzecz TaxAll-a. Nie przenośmy jednak negocjacji tej w sprawie na forum. Myślę, że jest szansa się dogadać mniej publicznie, bez presji ze strony publiczności, która znacznie osłabia moją pozycję przetargową. :-)
2012-12-07 17:49:29
@ rena.
Nie chciałbym, aby problem, który sygnalizujesz, utonął gdzieś w masie informacji. która przelewa się przez Forum "Oleńki". Stąd zajmę się nim, choćby po to, by był na wierzchu wątków forumowych podczas weekendu.
Jeśli przeczytałaś uważnie to, co napisałem w tym wątku wcześniej, to zorientujesz się, że problem prowadzenia ewidencji księgowej w spółdzielniach socjalnych jest dość złożony i sprowadzający się do sprostania licznym nonsensom. Niby ustawa o rachunkowości dozwala na nieprowadzenie w małych (do 1.200.000 euro obrotu) spółdzielniach socjalnych ksiąg rachunkowych, z drugiej zaś strony ustawa o spółdzielniach socjalnych wymaga wykorzystywania informacji o finansach spółdzielni, które przy prowadzeniu przez spółdzielnię Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów mogą być nieosiągalne.
Podobne problemy nękają jednostki ngo (m.in. stowarzyszenia, fundacje), których na fachowe prowadzenie ksiag rachunkowych często nie stać, a jednostki te księgi rachunkowe prowadzić jednak muszą.
W takiej sytuacji często radzę, by zwrócić się z takim problemem do biura rachunkowego, które będzie gotowe przyjąć prowadzenie ksiąg jednostki ngo lub spółdzielni socjalnej, która ma niewielką ilością dokumentów do zaksięgowania - za niewielką, czasem symboliczną kwotę.
 
Sygnalizujesz, Rena, chęć pozyskania informacji na temat prowadzenia księgowości w spółdzielniach socjalnych. Inaczej mówiąc - chciałabyś pewnie nauczyć się księgowości. I to najpewniej za friko. A tak się niestety nie da. Bo:
  • Nauka księgowości nie polega na przejrzeniu materiałów informacyjnych; to nauka zawodu, która wymaga czasu, porządnych materiałów i niestety - pieniędzy.
  • Forum "Oleńki" jest forum dyskusyjnym, a nie miejscem do nauki księgowości; to płaszczyzna do wymiany poglądów, czy dyskusji właśnie, ale dyskutanci muszą być do dyskusji przygotowani merytorycznie.
  • Jeśli na forum są i ludzie, mający szeroką wiedzę w dziedzinie podatków i rachunkowości, to nie można od nich wymagać bezgranicznego poświęcenia, w tym nieodpłatnego szerzenia na forum posiadanej wiedzy, czyli edukacji właśnie.
Osobiście proponuję osobom pragnącym prowadzić uproszczoną księgowość w jednostkach ngo, czy spółdzielniach socjalnych, a nie mającym dostatecznych podstaw teoretycznych - ukończenie kursu podstaw rachunkowości, czy też prowadzenia PKPiR - dostępnego w Akademii "Oleńki" za bardzo niewielką opłatą.
Osobom czującym awersję do wszelkiego rodzaju szkoleń proponuję zakup podręcznika pt. "Podręcznik samodzielnej nauki księgowania" autorstwa Pani dr hab. Barbary Gierusz. Podręcznik napisany jest bardzo przystępnym językiem i można go kupić w Internecie za mniej niż 40 zł.
Ja z całą pewnością nie wezmę udziału w rozsyłaniu materiałów do nauki księgowości opracowywanych i kopiowanych z naruszeniem praw autorskich.
Są za to na forum "Oleńki" ludzie, w tym ja, gotowi do pomocy tym, którzy posiedli już podstawy wiedzy księgowej, a brakuje im praktyki.
 
Można też zorganizować szkolenie, na którym wyjaśnimy sobie wszelkie wątpliwości i rozwiążemy problemy z prowadzeniem księgowości w postaci ksiąg rachunkowych w jednostkach ngo i spółdzielniach socjalnych. Niestety, szkolenie takie musi kosztować. Nie musi wiele kosztować, ale jednak musi. Bo kosztuje wynajęcie sali (czy urządzenia do szkolenia on-line), kosztuje choćby niewielkie wynagrodzenie wykładowcy, kosztują materiały informacyjne, które wcześniej trzeba przygotować.
Mam nadzieję, że szkolenie takie dojdzie do skutku. Proponowałem takie szkolenia w kilku jednostkach edukacyjnych, ale niestety, mimo złożonej oferty - zero zainteresowania.
Pewnie dlatego, że trzeba było jednak zapłacić.
 
Pozdrawiam.

Dekada z "Oleńką"
2012-12-06 23:46:48
Gratulacje dla Rodziców "Oleńki". Gratulacje dla wszystkich, którzy "Oleńkę" znaleźli i przy niej zostali. To z pewnością najlepszy serwis internetowy w kraju.
Jestem z "Oleńką" od 2008 roku. Z różnych przyczyn okres przestawania z "Oleńką" był okresem wyjątkowo brzemiennym w wydarzenia, które całkowicie zmieniły moje życie zawodowe, a co za tym idzie i życie prywatne - wiele by o tym mówić na nocnych Polaków rozmowach.
Staram się dać z siebie na forum wszystko, co może być dla Was przydatne. Sam skorzystałem bardzo wiele dla rozwoju osobistego. Szkoda, że nie przełożyło się to na pieniądze - ale nie są one podobno najważniejsze.
Z "Oleńką" pewnie jeszcze długo pozostanę. Może do samego końca.
Pozdrowienia dla załogi "Oleńki". Pozdrowienia dla wszystkich od ZbychaD.

oświadczenie o zachowaniu tajemnicy służbowej
2012-12-06 12:19:07
Zainstaluj sobie w systemie (zakładam, że korzystasz z systemu operacyjnego MS Windows) wirtualną drukarkę, drukującą do pliku w formacie *.pdf.
Ja korzystam w tym celu od lat z całkowicie bezpłatnego programu instalującego taką drukarkę - CutePDF Writer w wersji 2.8.0.8. Działa znakomicie - po zainstalowaniu programu, dla "wydrukowania" m.in. z Worda (ale także z innych programów) dokumentu w formacie *.pdf wybierasz z listy drukarek CutePDF Writer. A potem decydujesz, w którym miejscu na dysku chcesz zapisać utworzony plik *.pdf.
Oto link do ściągnięcia programu: http://download.chip.eu/pl/CutePDF-Writer_2077310.html
Powodzenia.

dwie nazwy skrócone sp. z o.o.
2012-12-05 20:47:21
Chyba wiem, o co idzie. Idzie o skrót tzw. korpusu nazwy spółki. Załóżmy, że korpus nazwy brzmi Przedsiębiorstwo do Zadań Specjalnych Spółka z o.o.
Umowa dopuszcza skrót PdZS Spółka z o.o. lub PdZS Sp. z o.o.
Trudno mi kwestionować zdanie fachowców - radcy prawnego i notariusza, choć wydaje się, że obaj mają rację - każdy ze swojego punktu widzenia. Radca prawny o tyle, że żaden przepis ksh kwestii tej nie reguluje - to i przeszkód radca nie widzi, prezentując jednak dość wąski punkt widzenia.
Notariusz patrzy na problem szerzej - obawia się, że sąd rejestrowy może mieć wątpliwości, co do zbyt małej oryginalności firmy spółki z punktu widzenia wymogów rynku.
Bo załóżmy, że na rynku istnieje także firma Parówki do Zastosowań Smacznych Spółka z o.o., która również zechce posługiwać się skrótem PdZS Spółka z o.o.
Wydaje mi się, że sąd rejestrowy nie będzie miał wątpliwości, jeśli podobne skróty, prawnie dopuszczalne, będą funkcjonowały ze stosownym dodatkiem fantazyjnym, który nie spowoduje nieporozumień związanych z identyfikacją przedsiębiorstw na rynku.
Jeśli pierwsza spółka przyjmie do nazwy dodatek fantazyjny i będzie nazywała się w skrócie PdZS SPEC Sp. z o.o., a druga spółka np. PdZS SAUSAGE Sp. o.o., to wydaje mi się, że sąd rejestrowy zastrzeżeń miał nie będzie.
 
Spróbuj, Izka, i mój punkt widzenia przedstawić podczas obrad nad zmianą nazwy spółki.
2012-12-05 17:23:37
O ile domyślam się o co chodzi, to stosowny przepis kodeksu spółek handlowych stanowi:
"Art. 160. § 1. Firma spółki może być obrana dowolnie; powinna jednak zawierać dodatkowe oznaczenie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
§ 2. Dopuszczalne jest używanie w obrocie skrótu spółka z o.o. lub sp. z o.o.."


koszty ubezpieczeń MSSFach
2012-12-05 09:33:33
Oszczędnie pisałaś - nie każdy musi z góry wiedzieć, że płatność takiej prowizji następuje z dołu.
Jeśli tak - zapoznaj się z pojęciem biernych międzyokresowych rozliczeń kosztów.

Zaliczka na podatek
2012-12-05 01:01:15
Proponuję jednak poczytać.
Barbara Gierusz - "Podręcznik samodzielnej nauki księgowania" - strony 392-398.

Inwentarz żywy w firmie
2012-12-04 15:12:04
Asia, czytaj dokładnie to, co napisałem.
Pierwsza kwestia, to uregulowania w polityce rachunkowości jednostki. Boks dla psa może być obiektem, który spełnia kryteria środka trwałego - art. 3 ust. 1 uor, a wtedy powinien znaleźć się w EŚT. Środek trwały wg przepisów ustawy o rachunkowości nie ma dolnego limitu wartości. Polityka rachunkowości może natomiast zawierać postanowienia, co robić z tzw. niskocennymi środkami trwałymi.
Nie znam polityki rachunkowości jednostki, a zatem zajrzyj do tej polityki i odpowiedz sobie sama.
Tylko nie pisz, że polityki rachunkowości jednostka nie ma - zobacz art. 77 uor.
Kwestia druga - rachunek za leczenie pieska potraktuj jak rachunek za naprawę samochodu służbowego. I piesek i samochód służbowy są środkami trwałymi.

koszty ubezpieczeń MSSFach
2012-12-04 14:54:04
Rozumiem, że występujesz jako Ubezpieczony.
Osobiście tak rozumiem przepis art. 39 ust. 1 ustawy o rachunkowości, że i wypłaconą prowizję dla brokera rozliczałbym w czasie łącznie z kosztem ubezpieczenia. Poniesiony koszt związany z prowizją dotyczy jednak i przyszłych okresów sprawozdawczych.

Inwentarz żywy w firmie
2012-12-04 14:33:50
Psa należy, za przeproszeniem (pogłaskaniem) pieska, potraktować, jako składnik majątku trwałego - rodzaj KŚT 900 "Inwentarz żywy". Postępowanie i wycena jak dla innych składników majątku trwałego.
Na budowę boksu przeznaczonego dla bytowania pieska proponuję spojrzeć z punktu widzenia środków trwałych w budowie oraz uregulowań w firmowej polityce rachunkowości. Idzie o poziom kosztów budowy boksu.
Figurowanie psa w Ewidencji Środków Trwałych jest formalną podstawą do odnoszenia kosztów utrzymania zwierzaka w koszty działalności.
Forum podatkowe "Oleńka"


taxall.pl
www.taxall.pl
Copyright © TaxAll Sp. z o.o., wszelkie prawa zastrzeżone.
ul. Wilczyńskiego 27, 21-400 Łuków, NIP: 7010027412, REGON: 140591171,
KRS: 0000266969 prowadzony przez XI Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego w Lublinie, kapitał zakładowy: 85.000 zł
Webmaster: yayuuu, webmaster@taxall.pl