UWAGA: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies.
Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności
[ Zamknij ]
Forum podatkowe "Oleńka"

Wypowiedzi użytkownika: ZbychD


Zawiadomienie do prokuratury o prawdopodobnie lewych fakturach
2012-10-15 12:27:19
Prawnicy mówią, proszę UKS-a, co następuje.
Zgodnie z treścią przepisu art. 304 § 1 Kodeksu postępowania karnego, każdy dowiedziawszy się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu ma społeczny obowiązek zawiadomić o tym prokuratora lub policję. Użyte określenie oznacza, iż jest to moralny obowiązek każdego praworządnego człowieka. Z uwagi na to, iż jest to moralny obowiązek, to za jego naruszenie (tj. nie zgłoszenie zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa) nie grozi żadna kara, za wyjątkiem wyraźnie prawem przewidzianych szczególnych sytuacji. Co innego, gdybyś występował jako instytucja państwowa lub samorządowa...

Ustawodawca wprost określił w Kodeksie karnym w art. 240 § 1 szereg przypadków (przestępstw), o których istnieje bezwzględny obowiązek zawiadamiania organów ścigania pod groźbą orzeczenia kary do lat 3 za ukrycie wiedzy o nim. Są to następujące przestępstwa:
  • eksterminacja ludności (art.118 KK)
  • zamach stanu (art. 127 KK)
  • usuwanie przemocą organu konstytucyjnego (art. 128 KK)
  • szpiegostwo (art. 130 KK)
  • zamach na prezydenta (art. 134 KK)
  • zabójstwo (art. 148 KK)
  • sprowadzenie niebezpieczeństwa katastrofy (art. 163 KK)
  • piractwo (art. 166 KK)
  • wzięcie zakładnika (art. 252 KK)
Możesz spać spokojnie jeśli nie zdecydujesz się na zawiadomienie organów ścigania; nie posadzą Cię za to.
Chociaż z drugiej strony ciekawe jest to, dlaczego osoba "z ramienia" sprawcy tak bardzo chce się "podłożyć". Zresztą, jeśli postępowanie już trwa, dlaczegoby informacji nie uzupełnić...
2012-10-15 11:45:04
Nie anagażowałbym w sprawę prokuratury, mając na względzie obserwowane ostatnio przypadki jej, delikatnie rzecz ujmując - niedostatecznej sprawności. Myślę sobie, że działaniem bardziej celowym i profesjonalnym będzie poinformowanie o swoich przemyśleniach miejscowego Urzędu Kontroli Skarbowej. Reakcja będzie równie profesjonalna, a przede wszystkim o wiele szybsza. :)

usługi niefakturowane
2012-10-15 11:21:51
Gdzie indziej wyraziłem zdziwienie dla traktowania, jako prawidłowe, dokumentowanie wyłącznie przy pomocy PK operacji gospodarczej polegającej na odnoszeniu wartości netto rzeczywiście wykonanej, acz niezafakturowanej do końca miesiąca usługi na konto rozliczenia zakupu usług i drugostronnie w koszty działalności operacyjnej.
Wtedy nie uzasadniłem szerzej mojego zdziwienia. Tutaj chciałbym ~tau dać pod rozwagę konieczność posiadania - dla księgowania j.w. - dowodu potwierdzającego wykonanie jeszcze niezafakturowanej usługi w ściśle określonej dacie, poprzedzającej miesiąc fakturowania. Np. protokołu odbioru usługi. Tenże dowód będzie podstawą ksiegowania wartości netto usługi w koszty w miesiącu jej wykonania, a nie jakieś samodzielnie funkcjonujące PK.
Nie pisząc już o konieczności zezwolenia danego przez kierownika jednostki - w polityce rachunkowości - na stosowanie konta rozliczenia zakupu usług przez ujęcie takiego konta w zakładowym planie kont, a także sygnalizowanego przez ~BDMB zezwolenia kierownika jednostki na udokumentowanie operacji gospodarczej za pomocą księgowych dowodów zastępczych, także w polityce rachunkowości - vide: art. 20 ust. 4 uor.
 
Tyle tytułem wtrętu, bez zamiaru angażowania się w dalszą dyskusję.

mylnie przesłane pieniądze
2012-10-15 09:24:50
Wpierw zaksięgować mylnie skierowany przelew na koncie rozrachunków z kontrahentem (strona Ma), który wpłacił pieniądze. Potem dokonać, możliwie najszybciej, zwrotu wpłaconej kwoty przelewem na rachunek tego kontrahenta - tytuł: mylnie skierowany przelew. Zwrot księgować na koncie rozrachunków z kontrahentem po stronie Wn.

Stowarzyszenie - Komisja Rewizyjna chce zajrzeć do ksiąg
2012-10-14 00:11:53
Myślę sobie, że BR dowiaduje się o składzie osobowym Komisji Rewizyjnej na takiej samej zasadzie i tą samą drogą, jaką dowiaduje się o składzie osobowym Zarządu Stowarzyszenia, z którym podpisuje umowę o prowadzenie ksiąg rachunkowych. Czyli zaprotokołowana uchwała Walnego Zebrania członków Stowarzyszenia określająca skład osobowy organów Stowarzyszenia oraz dowody osobiste.
Zgodzicie się pewnie, że źle stałoby się, gdyby Biuro Rachunkowe zaczęło uczestniczyć w sporze między Zarządem a Komisją Rewizyjną Stowarzyszenia. A zwłaszcza gdyby opowiedziało się po którejkolwiek ze stron sporu.
Od rozstrzygania takich sporów jest sąd.
Zdawać trzeba sobie sprawę z tego, że sytuacja wymaga wyjątkowego taktu i profesjonalizmu ze strony BR.

dotacja PFRON a PPO
2012-10-12 16:14:21
"Zmiana ta spowodowała pogorszenie wskaźników - przychody spadły " piętro niżej" w bilansie".
Nie rozumiem. Powinno być dokładnie odwrotnie - przychody podnoszą się "piętro wyżej" wskutek zwiększenia sumy pozostałych przychodów operacyjnych. Nie zmienia to i tak faktu, iż mamy do czynienia z refundacją części wypłaconego wynagrodzenia osobom niepełnosprawnym oraz zapłaconych składek na ubezpieczenie społeczne.
Zmiana nie wpłynęła na wynik finansowy - czy zmniejszenie kosztów o daną kwotę, czy zwiększenie przychodów o tę kwotę daje dokładnie ten sam efekt. Jakież to wskaźniki mogły się pogorszyć?
 
Niestety, nie ma, moim zdaniem, możliwości księgowania dotacji do wynagrodzeń na "zmniejszenie wynagrodzeń". Kłóciłoby się to z logiką księgowania zdarzeń gospodarczych w księgach rachunkowych jednostki o profilu przez Ciebie wymienionym.
Otrzymywane przez Was z PFRON dofinansowanie do wynagrodzeń jest dotacją, a dotacje zaliczane są w księgach rachunkowych - zgodnie z definicją zawartą w art. 3 ust. 1 pkt 32 lit. h) ustawy o rachunkowości - do pozostałych przychodów operacyjnych (chyba, że dotyczą nabycia lub budowy środków trwałych - wtedy do przychodów przyszłych okresów).
Jako kierownik jednostki wolałbym również, by rzeczywisty poziom wynagrodzeń pracowniczych prezentowany na kontach zespołu 4, nie był zniekształcany przez czynniki zewnętrzne.
Sposób księgowania dotacji z PFRON powinien zostać opisany w polityce rachunkowości jednostki. A to jest dokument funkcjonujący na podstawie decyzji kierownika jednostki.
 
Zwrócę jeszcze uwagę na inny aspekt problemu.
Przepisy ustawy o rachunkowości nie narzucają wprost sposobów księgowania zdarzeń gospodarczych. Księgowanie, czyli ujmowanie w księgach zdarzeń gospodarczych, powinno być wynikiem pewnej logiki traktowania wpływu zdarzeń gospodarczych na sytuację finansową jednostki i sposób przedstawienia jej w sprawozdaniu finansowym.
Stąd, jeśli jednostka byłaby jednostką produkcyjną i, jako kierownik jednostki uznałbym, że wynagrodzenia pracowników niepełnosprawnych zawyżają istotnie kalkulowany, rzeczywisty koszt wytworzenia produktów wytwarzanych przez te osoby - uznałbym prawdopodobnie, że zasadne jest jednak odniesienie dofinansowania z PFRON na zmniejszenie kosztów wynagrodzeń - także wynagrodzeń bezpośrednich kształtujących techniczny koszt wytworzenia.
A w konsekwencji w polityce rachunkowości zdecydowałbym o innym księgowaniu dotacji.

Stowarzyszenie - Komisja Rewizyjna chce zajrzeć do ksiąg
2012-10-12 14:51:26
Komisja rewizyjna to organ Stowarzyszenia. Wybierana jest przez walne zebranie członków Stowarzyszenia. To organ kontrolny, sprawujący nadzór nad działalnością organizacji. Jego głównym zadaniem jest sprawowanie kontroli nad pracami zarządu.
Nie musisz zawiadamiać Zarządu Stowarzyszenia. To Zarząd najprawdopodobniej odesłał KR do biura rachunkowego, prowadzącego księgi Stowarzyszenia. Udostępnij członkom KR to, czym dysponujesz - na umówionej wizycie, oczywiście.
To, że Statut Stowarzyszenia zerżnięty z jakiegoś gotowca - nie Wasze zmartwienie. Możecie co najwyżej zrobić zmartwioną minę, kiedy zapytają Was o politykę rachunkowości Stowarzyszenia - bez tego dokumentu nie da się w zasadzie prowadzić ksiąg rachunkowych jednostki. Ale to w końcu zmartwienie Zarządu, nie Wasze. Zarząd Stowarzyszenia, jako kierownik jednostki, może nawet ponieść odpowiedzialność karną (tak!!) na podstawie przepisów art. 77 uor.

Zaliczka i jej zwrot
2012-10-11 22:55:00
Bambo, a wiesz o tym, że obowiązek podatkowy w VAT powstał z chwilą wpływu tej zaliczki? I proponujesz powstanie tego obowiązku zignorować? A na jakiej podstawie opierasz swoje domniemanie?
Przecież niewystawienie faktury VAT w ciągu 7 dni nie powoduje zniesienia obowiązku podatkowego, o którym wyżej. Termin 7 dni jest tylko terminem, w którym najpóźniej trzeba udokumentować powstanie obowiązku podatkowego w związku z wpływem zaliczki.
Załóżmy, że do Zosi wejdzie kontrola podatkowa i przypadkiem "wyłapie" ten obowiązek podatkowy. No i... biedna Zosia. Zwłaszcza, jeśli zwrot zaliczki nastąpił w miesiącu następującym po miesiącu wpływu zaliczki.
 
Trzeba było odpowiedzieć - tak Zosiu, trzeba wystawić fakturę VAT dokumentującą wpływ zaliczki i fakturę korygującą VAT na okoliczność zwrotu zaliczki.
Dura lex, sed lex.

towar składowany w obcym magazynie
2012-10-08 09:09:56
Do BDMB. Krótko, bo za kwadrans rozpoczynam zajęcia.
Macie oczywiście prawo dociekać i roztrząsać problemy. Mniejsza w jakim celu. Niemniej trzeba to robić z poszanowaniem obowiązujących standardów w rachunkowości i osób, które je prezentują. Nie można tych standardów traktować jako "schematów", a stosowania tych standardów nazywać "mechanicznym wypełnianiem ksiąg". W końcu standardy te stosowane są od wielu setek lat, choć sformułowane zostały później - pod koniec XV wieku. Stosujący je ludzie nie zasługują na lekceważące traktowanie - niestety, tak wystąpienia mojego Adwersarza odbieram. Stąd moja irytacja i szorstkość wypowiedzi. Więcej nie będę - uznajmy, że w temacie nie mam nic więcej do powiedzenia.

nota księgowa obciążeniowa
2012-10-07 19:56:01
Moim zdaniem notę obciążeniową, którą wystawiłaś w związku z wydaniem bonu podarunkowego należy księgować:
Wn "Należności od kontrahentów" / Ma "Przychody przyszłych okresów"
Wpłata kontrahenta z tytułu noty obciążeniowej:
Wn "Rachunek bieżący" / Ma "Należności od kontrahentów"
Przekazanie bonu podarunkowego jest czynnością neutralną dla VAT.
Dodam, że dopiero realizacja bonu jest czynnością podlegającą opodatkowaniu VAT na zasadach ogólnych i z zastosowaniem właściwej stawki podatku. Twierdzenie to jest zgodne ze stanowiskiem Ministra Finansów (DD9/DD2/033/225/BRT/09/PK-1280 z dnia 2012.05.30).
Po realizacji bonu przez osobę obdarowaną dokonujesz rozliczenia kwoty bonu księgowanej na koncie przychodów przyszłych okresów i kwoty dopłaty gotówkowej dokonanej przez obdarowanego za towar (dane transakcji na paragonie, który powinien zostać zidentyfikowany) w korespondencji z kontem sprzedaży towarów i VAT należnego. Zresztą jola już pisała, że "fizyczna zapłata gotówką za towar była mniejsza o wartość bonu" i przynajmniej rolka z paragonami jest do zidentyfikowania.
Mam nadzieję, że teraz sytuacja jest nieco mniej zagmatwana. I poradzisz sobie bez problemów, julciap.

towar składowany w obcym magazynie
2012-10-07 19:34:55
"ja cały czas pytałem jedynie na jakim koncie i na jakiej podstawie zaksięgować taki zakup"
 
No i dostałeś odpowiedzi. nie tylko ode mnie, że w wypadku, który opisujesz na wstępie, nie ma co księgować. Powinny wystarczyć. A Ty na siłę chcesz być mądrzejszy i starasz się dyskutować, mimo, iż dyskusja ta nie ma większego sensu. Jeśli jednak dyskusja ta poprawia Ci samopoczucie, to gratuluję. Ale znam też o wiele lepsze sposoby na podnoszenie samooceny.
Osobiście żałuję, że włączyłem się merytorycznie do wymiany zdań w tym wątku. Co do GOFIN-u, nie zawsze zgadzam się całkowicie z tezami prezentowanymi w ich wydawnictwach. Stać mnie na to.
Wszystkiego najlepszego i zdrowia zwłaszcza życzę.

Szukam podstawy prawnej PDOF - pełna księgowość a towar w koszty
2012-10-07 16:07:26
Drobna, ale zasadnicza korekta w rozumowaniu dotyczącym wykorzystania art. 17 ust 2 pkt 4 uor. Nie jest to podstawa prawna, ale wskazana w ustawie możliwość, którą może, ale nie musi wykorzystać kierownik jednostki. Kierownik jednostki decyduje o tym w polityce rachunkowości jednostki i wtedy dopiero księgowa (-y) ma podstawę do działania.
W cytowanym przepisie postanowiono o konieczności korygowania kosztów o stan składników odpisywanych w koszty przy zakupie - nazywa się to aktywowaniem kosztów. Zauważ, że w przepisie mowa jest o tym, że owo aktywowanie przeprowadza się nie później niż na dzień bilansowy. W praktyce oznacza to, że czynność tę przeprowadzać należy częściej, czyli na koniec każdego okresu sprawozdawczego krótszego niż rok, kiedy precyzyjne ustalenie faktycznego stanu zapasów i kosztów stanie się konieczne.
 
Kiedy taka konieczność występuje?
Występuje niestety na koniec każdego okresu, wiążącego się z koniecznością obliczenia zaliczki na podatek dochodowy.
Co do podstawy prawnej, uważam, że jest nią art. 44 ust. 3 updof. Ja ten przepis rozumiem, jako nałożenie na podatnika obowiązku obliczenia podstawy obliczenia zaliczki na zasadach właściwych dla obliczenia podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym na koniec roku podatkowego - zobacz przepis w art. 44 ust. 3 pkt 2 updof. Jeśli tak, należy na koniec okresu właściwego dla wyliczenia zaliczki przeprowadzić spis z natury po to, by wyłączyć z kosztów wartość zapasu materiałów i towarów, aby możliwe było ustalenie kwoty kosztów uzyskania przychodu.
 
Taka moja refleksja - kierownik jednostki decydując się na rozwiązanie zaproponowane w art. 17 ust 2 pkt 4 uor, musi wnikliwie rozważyć wszystkie za i przeciw takiej decyzji. Musi sobie zwłaszcza odpowiedzieć na pytanie, czy uproszczenia polegające na niewyodrębnianiu w bilansie śródrocznym zapasów przeważą nad uciążliwością wynikającą z konieczności wykonywania śródrocznych spisów z natury towarów i materiałów.
 

towar składowany w obcym magazynie
2012-10-06 22:06:27
W swoich wypowiedziach jestem całkowicie zgodny z przytoczonymi przez Ciebie wyrywkowo cytatami z komentarzy Profesorów. Zresztą uczyłem się i nadal uczę się z Ich książek. Problem tylko w tym, by wszyscy adepci rachunkowości byli w stanie właściwie rozumieć treści zawarte w Ich opracowaniach. I nie upierali się np., że są w stanie oszacować wartość godziwą aktywa, nie znając zupełnie problemów, które z takim szacunkiem się wiążą. A często nie mając pojęcia, czym jest wartość godziwa.
Szanowany przez nas GOFIN pisze chciażby:
"W przedsiębiorstwach, które prowadzą księgi rachunkowe w przypadku uzasadnionego braku możliwości uzyskania zewnętrznych obcych dowodów źródłowych kierownik jednostki może - na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy o rachunkowości - udzielić zezwolenia na udokumentowanie operacji gospodarczej za pomocą księgowych dowodów zastępczych, sporządzonych przez osoby dokonujące tych operacji. Uproszczenie to nie może jednak dotyczyć operacji gospodarczych, których przedmiotem są zakupy opodatkowane podatkiem od towarów i usług oraz skup metali nieżelaznych od ludności." (wytłuszczenie moje).
 
Na temat księgowania przy pomocy dowodu zastępczego (PK) kosztów rzeczywiście wykonanej usługi pisałem już. I powtarzał się nie będę. Dotarłem do źródła - tam szło o księgowanie na przełomie roku, by zachować zasadę memoriału. Dowód zastępczy w takich sytuacjach bywa dopuszczalny.
 
Na koniec kwestia zasadnicza - nie wiem czemu starasz się tak uparcie zignorować możliwość księgowania dostawy (towarów w drodze) w oparciu o fakturę zakupu. W końcu poczekać należy tylko kilka dni, bo termin wystawienia faktury jest przepisany.
W sumie "bicie piany". Można byłoby skończyć dyskusję po mądrym wpisie Koleżanki o nick-u ~druga jola.
2012-10-06 14:45:48
Twierdzisz, tau, że się mylę. Nie jesteś tylko łaskaw wskazać ani razu, gdzie się mylę.
 
Ad 1 - dobierasz nieco fakty, pomijając te argumenty, które nie są dla ciebie wygodne. Ot choćby zdefiniowane w ustawie o rachunkowości pojęcie aktywów. Proponowałem, byś spróbował ustalić czy towary "wydane" niby przez magazyniera sprzedającego, a pozostawione w magazynie obcym spełniają niezwykle ważną cechę aktywów. Mianowicie, czy są kontrolowane przez kupującego. To znaczy, czy do zapasu niby kupionych i wydanych Wam towarów oraz do korzyści z tego faktu płynących kupujący jest w stanie ograniczyć do potencjalnego aktywa dostęp osobom trzecim, czy też ponosić ryzyka z nim związane. Nie spróbowałeś nawet podjąć na ten temat dyskusji. Zbyt skomplikowane?
A to, czy masz do potencjalnego aktywa tytuł własności - jest kwestią naprawdę drugorzędną.
 
Ad 2 - dalej - kwestia wiarygodnego określenia wartości zasobu majątkowego. Nie określa się tej wartości na chybił trafił, ale zgodnie z pewnymi standardami rachunkowości. Dlatego podałem podstawę prawną wyceny.
Aktywa, których wartość nie może być wiarygodnie określona (cena zakupu, cena nabycia, wartość godziwa), nie mogą być przez jednostkę wykazywane w księgach i w bilansie.
 
Co do księgowania "usług zakończonych jeśli nie mamy faktury to po  odbiorze tej usługi wystawia się Pk i księguje w koszty" - wyrażam niekłamane zdziwienie. Tak jakby dzwony kościelne było słychać, tylko kościoła nie widać. Pisz z łaski swojej precyzyjniej. Podpowiem Ci - może chodzi o bierne międzykresowe rozliczenia kosztów? Ale to koszty mój Panie, takie których wartość szacować można, oczywiście wiarygodnie. Ale w żadnym wypadku nie aktywa.
 
I na koniec chciałbym zauważyć, że księgi rachunkowe prowadzi się tylko i wyłącznie na podstawie przepisów prawa bilansowego. Nie mają w tej mierze zastosowania ani przepisy kodeksu cywilnego, ani też prawa podatkowego.
2012-10-05 19:21:06
Dobrze, wyrażam swoje zdanie.
Ad 1) Nie. Cudzy Wz nie jest nawet namiastką umowy kupna-sprzedaży towaru. Wz wystawia magazynier na dowód wydania towaru na zewnątrz, a nie sprzedawca towaru na dowód sfinalizowania transakcji sprzedaży.
Ad 2) Towar w danym wypadku nie jest kontrolowany przez firmę - sprawdź sobie i spróbuj zrozumieć, co to znaczy "kontrolować" składnik majątku firmy. Firma nie jest właścicielem towaru - brak jest jakichkolwiek przesłanek do takiego stwierdzenia. Na podstawie obcego Wz nie możemy wycenić towaru zgodnie z art. 28 ust. 2 uor - kwit ten nie zawiera właściwych danych. O tym, że obcego kwitu Wz nie potraktowałbym jako dowodu księgowego już pisałem. Tym bardziej nie próbowałbym wystawiać na jego podstawie dowodu PK, który miałby być podstawą zwiększenia aktywów. Głównie z obawy ośmieszenia się, jako księgowego.
Jeśli upierać się będziesz dalej, że do dostawy doszło - zastanów się nad ewentualnymi konsekwencjami w postaci VAT.
 
Moja osobista rada - daj sobie spokój, tau, z ciągnięciem tego wątku. To, co próbujesz udowodnić, to nieudolnie czyniona kreatywna księgowość. Quasi fantasy.
Chyba, że napotkasz podobnych sobie poetów. :-)
2012-10-05 09:18:14
Wypowiadałem się już na ten temat w innym wątku i powtarzam - dopóki, dopóty nie będziemy dysponować fakturą zakupu, nie będziemy mieli tu do czynienia z operacją gospodarczą, którą należy księgować. Dopiero otrzymanie i księgowanie faktury zakupu spowoduje powstanie na koncie rozliczenia zakupu salda debetowego, interpretowanego, jako towary w drodze. Towary te mogą fizycznie znajdować się w obcym magazynie. Powiększy to saldo w bilansie wartość zapasów. Saldo to zostanie rozliczone dopiero przez wystawienie dowodu Pz, dokumentującego przychód towaru do magazynu własnego.
Dowód Wz (wydanie na zewnątrz) wystawiony przez magazyniera - pracownika Sprzedawcy nie jest dla Kupującego dowodem księgowym. Jest dowodem księgowym wyłącznie dla Sprzedającego, który za tym dowodem zaksięguje sobie koszt własny sprzedanych towarów.
Wydaje mi się, że to wszystko, co na dany temat można powiedzieć.
Chyba, że będzie to początek nowych dywagacji. Ale w nich uczestniczył nie będę.

polityka rachunkowości
2012-10-01 19:02:11
Bardzo mi przykro, ale nie dysponuję wzorcami polityki rachunkowości, jak też planami kont dla rachunkowości budżetowej. Co więcej nie zajmuję się aktualizacją posiadanych wzorców, które przesyłam takimi, jakie są.
Tobie, Tereso, polecam "Praktyczny komentarz do zmian w rachunkowości budżetowej wynikających z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 stycznia 2012 r.", którego autorem jest Wojciech Rup - Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o. Gdańsk 2012.

zlecenie ze studentem
2012-09-30 21:29:37
Nie znam przepisów, które wprowadzałyby konieczność żądania od studentów przedkładania aktualnej legitymacji studenckiej, czy zaświadczeń.
Sądzę, że wystarczy pobrać odpowiednio sformułowane oświadczenie studenta w sprawie jego statusu.
Pisząc odpowiednio sformułowane, mam na myśli zobowiązanie się studenta w oświadczeniu do poinformowania w odpowiednim czasie o utracie statusu ucznia lub studenta.

spotkanie firmowe
2012-09-30 21:10:01
Zwróciłbym jeszcze uwagę na to, kto brał udział w tym spotkaniu firmowym. Czy byli to członkowie ścisłego kierownictwa firmy? Czy też strategię firmy prezentowano na szerszym forum, np. z udziałem pracowników.
Idzie mi o zwrócenie uwagi na ewentualność potraktowania spotkania, jako imprezy o charakterze integracyjnym - z koniecznością opodatkowania dodatkowego przychodu pracowników.

Faktura za ognisko
2012-09-30 20:59:43
Sądzę, że w warunkach prowadzenia ksiąg rachunkowych można byłoby pokusić się o bliższe określenie celu imprezy. Nie zawsze impreza z jedzeniem i piciem (zwłaszcza) odpowiada hasłu "reprezentacja". Tzw. reprezentacja jest skierowana raczej na zewnątrz przedsiębiorstwa.
A jeśli była to impreza tzw. integracyjna z udziałem pracowników firmy?
I trzeba opodatkować dodatkowo pracownika z tego tytułu podatkiem dochodowym?

prowadzenie księgi handlowej dziennik-główna
2012-09-29 23:02:48
Fundacje i stowarzyszenia jako osoby prawne zobligowane są do prowadzenia ksiąg rachunkowych - art. 2 ust.1 pkt 1 ustawy o rachunkowości. Zawsze. Czyżbyś nie znała ustawy o rachunkowości?
Dla stowarzyszenia/fundacji trzeba opracować politykę rachunkowości. Plan kont jest jednym z wielu elementów tego dokumentu - zobacz art. 10 ust. 1 ustawy o rachunkowości.
Nie wiem, co to jest standardowa forma planu kont. Poczytaj uważnie materiały, które Ci przesłałem.
Odwiedzaj też portal organizacji pozarządowych http://www.ngo.pl/ i poczytaj zwłaszcza poradnik tam zamieszczony: http://poradnik.ngo.pl/ a zwłaszcza poradnik dla księgowych: http://poradnik.ngo.pl/x/377782
No i ucz się.
Koniecznie. :-)

debit note
2012-09-29 10:28:29
Sformułowanie na nocie "this is not a vat invoice" oznacza w języku polskim "to nie jest faktura vat".
Tyle można tutaj, na forum - potwierdzić.

depozyt księgowy
2012-09-28 22:43:15
Jeśli jest to depozyt sądowy (nie - depozyt księgowy), składany na podstawie art. 467 pkt 3 kodeksu cywilnego - zaksięgowałbym kwotę depozytu na koncie, na którym figuruje kwota zobowiązania wobec wierzyciela, z którego powód wywodzi swoje roszczenie.
Nie znam, niestety, przesłanek złożenia spornej kwoty do depozytu sądowego, żeby móc napisać coś więcej.

prowadzenie księgi handlowej dziennik-główna
2012-09-28 22:29:45
Osobom zgłaszającym się przesyłam na podany adres e-mail wzorce polityki rachunkowości - plan kont jest elementem polityki rachunkowości.
Przesyłany materiał nie jest tzw. "gotowcem". Trzeba przesłany materiał przejrzeć i podjąć próbę stworzenia polityki rachunkowości odpowiadającej wielkości i profilowi działalnosci jednostki, dla której się pracuje. Jest to zadanie wymagające dużej wiedzy i doświadczenia, stąd czasem warto powierzyć to zadanie fachowcowi.

Egzamin na certyfikat księgowy
2012-09-28 09:09:21
Te osoby, którym zabrakło 2,3 punktów, powinny poprosić o możliwość przejrzenia ocen oraz próbować reklamacji. Z doświadczenia wiem, że w większości wypadków reklamacja skutkuje zdaniem egzaminu. ;-)
2012-09-28 09:09:21
Te osoby, którym zabrakło 2,3 punktów, powinny poprosić o możliwość przejrzenia ocen oraz próbować reklamacji. Z doświadczenia wiem, że w większości wypadków reklamacja skutkuje zdaniem egzaminu. ;-)
Forum podatkowe "Oleńka"


taxall.pl
www.taxall.pl
Copyright © TaxAll Sp. z o.o., wszelkie prawa zastrzeżone.
ul. Wilczyńskiego 27, 21-400 Łuków, NIP: 7010027412, REGON: 140591171,
KRS: 0000266969 prowadzony przez XI Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego w Lublinie, kapitał zakładowy: 85.000 zł
Webmaster: yayuuu, webmaster@taxall.pl