UWAGA: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies.
Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności
[ Zamknij ]
Forum podatkowe "Oleńka"

Wypowiedzi użytkownika: ZbychD


Rozliczanie delegacji zagranicznych
2013-04-30 12:06:33
Agnes, chyba z nadmiaru emocji ucieka Ci treść zacytowanego przeze mnie przepisu.
Skąd Ty bierzesz podstawę do stosowania w rozliczeniu zaliczki kursu NBP z dnia poprzedzającego rozliczenie, jeśli w cytowanym przepisie "stoi" wyraźnie, że rozliczenie następuje po średnim kursie NBP z dnia wypłaty zaliczki?
Udokumentowane wydatki w BYR przeliczasz na PLN po kursie tej waluty z dnia wypłaty zaliczki. Kurs z dnia wypłaty zaliczki stosujesz dla uzyskania równowartości w PLN w odniesieniu do wszystkich wydatków w walutach wymienialnych i niewymienialnych oraz diet. I możesz wtedy wyliczyć sumę kosztów delegacji w PLN.
Porównujesz tę sumę z wartością w PLN wypłaconej zaliczki (jest ona księgowana w PLN). Wychodzi Ci różnica w PLN z rozliczenia - do zwrotu przez pracownika lub do wypłaty pracownikowi. Różnicę tę (w PLN) możesz przeliczyć, jeśli będzie potrzeba (zwrot waluty przez pracownika), na EUR znów stosując średni kurs NBP z dnia wypłaty zaliczki. Nadwyżkę kosztów delegacji nad zaliczką wypłacasz pracownikowi w PLN.
Czy to takie bardzo skomplikowane? Jeśli weźmiesz to na spokojnie, to wcale nie.
2013-04-30 09:03:24
Przecież napisane w rozporządzeniu:
§ 20.3. Rozliczenie kosztów podróży zagranicznej jest dokonywane w walucie otrzymanej zaliczki, w walucie wymienialnej albo w walucie polskiej, według średniego kursu z dnia jej wypłacenia.
 
Wystarczy przeczytać z tzw. zrozumieniem.
Najprościej będzie tu rozliczyć zaliczkę w walucie polskiej. Kurs dla BYR też jest ogłaszany.

zarządzenie zabezpieczenia przez UKS
2013-04-29 17:21:41
To nie są pytania, na które odpowiada się łatwo. Głównie dlatego, że dane podawane w pytaniu są mało szczegółowe. Założyłem, że idzie o tzw. zabezpieczenie na majątku dłużnika zapłaty zobowiązania podatkowego, które już figuruje na koncie księgowym.
Samego faktu "zabezpieczenia" nie księguje się; chyba, że na specjalnie wyodrębnionym koncie pozabilansowym w zespole "2" planu kont.

Wysokość diety dla pracowników oddelegowanych za granicę
2013-04-29 16:08:00
Jeszcze jedno - gdyby szło o zwolnienie od podatku części dochodów pracownika oddelegowanego do pracy za granicą, przewidziane w art. 21 ust. 1 pkt 20 updof - nie widziałem w przepisie w odniesieniu do tego zwolnienia jakiejś zależności od wymiaru czasu pracy. Liczy się ilość dni pobytu za granicą, a nie wymiar czasu pracy.
2013-04-29 14:00:12
Osobiście radzę zastanowić się, czy masz do czynienia z oddelegowaniem pracownika do pracy za granicą, czy też z zagraniczną podróżą służbową.
Moim zdaniem, to dwie różne "parafie", bo przy oddelegowaniu, tj. skierowaniu pracownika do innej pracy, choćby i za granicą, nie mamy do czynienia z podróżą służbową, z tytułu której należne są pracownikowi diety. Chcecie swojemu płacić jakieś "diety", to i płaćcie - osobiście jestem za. Ale, należałoby te "diety" opodatkować i oskładkować, jak wynagrodzenie za pracę.
Jeśli chrzanię głupoty - niech mnie "Oleńkowi" specjaliści wyprostują.

zarządzenie zabezpieczenia przez UKS
2013-04-29 13:37:44
Kasia, a na kursa księgowości uczęszczałaś?
Po Ma na konto należności od "firmy, która była nam winna pieniądze". Po Wn na konto "zabezpieczonego" należnego VAT.

Rozliczanie delegacji zagranicznych
2013-04-29 11:26:03
Dziewczyny, nie pisałem, że Ivetta nie miała racji, tylko, że nie do końca, tym bardziej, że nie było wiadomo, jaką ewidencję Agnes prowadzi.
Jeśli KH to problem komplikuje się nieco, bo nieco różnią się tu przepisy prawa bilansowego i prawa podatkowego.
Z punktu widzenia przepisów uor, prawidłowo podanych przez Ivettę - wpływ zakupionej waluty do kasy wycenia się po kursie faktycznie zastosowanym, czyli po kursie sprzedaży zastosowanym przez bank.
Wypłata zaliczki pracownikowi w walucie następuje po kursie historycznym (art. 35 ust. 8 uor), czyli w tym wypadku po kursie, po jakim waluta wpłynęła do kasy.
Rozliczenie zaliczki następuje w walucie lub w PLN po średnim kursie NBP w z dnia wypłacenia zaliczki (§ 20 pkt 3 rozporządzenia Ministra PiPS w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej). Na koncie rozrachunkowym pracownika mogą powstać różnice kursowe do wyksięgowania w koszty lub przychody finansowe.
Tyle ode mnie.

Regulator temperatury - jaki numer KŚT?
2013-04-29 10:54:37
Ustal koniecznie symbol PKWiU tego "regulatora". W innym wypadku będzie to zgadywanka. Dość kosztowna w skutkach, jeśli symbol (a nie numer) KŚT ustalony zostanie niewłaściwie, a w konsekwencji ustalona zostanie niewłaściwa stawka amortyzacji.
Piszę tak dlatego, bo Twój opis urządzenia jest mało spójny. Piszesz - regulator temperatury. A później nie o regulacji, a o sprawdzaniu poprawności działania form wtryskowych.

wycena nieruchomosci, gruntu, nie objetego wczesniej w ewidencji (PKPIR na KH)
2013-04-29 10:41:18
Macieju, próbowałem zasugerować Ci inne podejście do rozwiązywania Twoich problemów, bo z tego wątek ten może przekształcić się w serial poświęcony pisaniu Twojej pracy dyplomowej (??). Serial, w którym nie wszystkim będzie się chciało uczestniczyć.
Sugerowałem skorzystanie z popularnych wydawnictw poświęconych zasadom rachunkowości. Nie da się napisać pracy o księgach rachunkowych bez znajomości rachunkowości. Forum dyskusyjne nie jest miejscem do nauki. Ani też do lansowania bełkotliwych wykrętów od czytania.
 
Na temat wyceny zapasów.
Inwentaryzacja nie jest czymś innym niż spis z natury. Spis z natury to jedna z metod inwentaryzacji, stosowana w odniesieniu do zapasów rzeczowych składników majątku obrotowego. Spisane składniki należy starannie i zgodnie z przepisami wycenić. Tu przepisy prawa bilansowego i prawa podatkowego nie wchodzą w kolizję.
Spisana dla celów zamknięcia roku podatkowego wartość remanentu końcowego towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, wyrobów gotowych, braków i odpadków - powinna być kwotą ustaloną rzetelnie. I może w związku z tym służyć jako podstawa do ustalenia bilansu otwarcia w księgach rachunkowych.
Pisanie tu o istnieniu jakichś różnic między wspomnianym "remanentem" a spisem z natury dokonywanym w ramach inwentaryzacji - każe wątpić w rzetelność właśnie zabiegów podatnika dla zamknięcia roku podatkowego.
Jak sobie z tym poradzić - nie wiem. Donieść do właściwego Urzędu Skarbowego? Dokonać ponownego spisu kontrolnego?

rezerwy a zgłoszenie do upadłości
2013-04-29 10:13:44
Do wniosku o ogłoszenie upadłości należy dołączyć bilans spółki z o.o. - wnioskodawcy. Bilans ten powinien być zrobiony w warunkach braku założenia kontynuacji działalności spółki. Niespełnienie zasady kontynuacji uniemożliwia zastosowanie innych nadrzędnych zasad rachunkowości. A to wiąże się z koniecznością zastosowania specyficznej wyceny składników majątkowych, innej niż określona w przepisach ustawy o rachunkowości.
W przypadku utraty przez jednostkę zdolności kontynuacji działania, posiadane przez nią składniki majątkowe należy wycenić według przewidywanej ceny sprzedaży netto oraz uwzględnić wszystkie koszty i zobowiązania związane z likwidacją jednostki.
To rzeczywiście nie jest robota dla niedoświadczonych księgowych.

zaległy podatek -użytkowanie wieczyste
2013-04-29 09:56:44
Osobiście radziłbym zatrudnienie w spółce fachowca, który nie pozwoliłby na wypisywanie podobnych niedorzeczności.
Nie ma czegoś takiego jak podatek "za użytkowanie wieczyste gruntów będacych własnoscią spółki". Jest roczna opłata za użytkowanie wieczyste gruntów. Ale wtedy grunty nie są własnością spółki. Powstanie prawa wieczystego użytkowania gruntu wymaga umowy w formie aktu notarialnego oraz wpisu tego prawa do księgi wieczystej. Z tej umowy wynika obowiązek terminowego regulowania rocznych opłat.
Jeśli grunty byłyby własnością spółki - spółka płaciłaby podatek od nieruchomości. Według sporządzanych przez siebie corocznie deklaracji podatku.
Zarówno opłata za użytkowanie wieczyste gruntów, jak i podatek od nieruchomości kwalifikują się do kosztów uzyskania przychodu. Oczywiście, jeśli grunty są wykorzystywane w działalności gospodarczej.
W waszej sytuacji opłata roczna za wieczyste użytkowanie gruntu jest kosztem uzyskania przychodu, natomiast nie są kosztem uzyskania wydatki związane z wydanym nakazem zapłaty, ani też odsetki związane z jej nieterminowym regulowaniem.
 

Rezerwy
2013-04-29 09:31:19
Gratuluję kierownikowi Waszej jednostki wysokiego poziomu prowadzenia w niej ksiąg rachunkowych.

Brak dowodu księgowego
2013-04-29 09:27:52
Nie masz dowodu na zaistnienie operacji dokonania zapłaty. Dowód zastępczy niczego nie załatwia ostatecznie, bo i tak (zobacz art. 20 ust. 3 pkt 3 uor) dla udokumentowania operacji potrzebny będzie zewnętrzny obcy dowód źródłowy. Trzeba uzyskać od kontrahenta pisemne potwierdzenie dokonania zapłaty.

Rezerwy
2013-04-26 21:22:01
Już mówię (piszę), o co idzie.
Rezerwy, zgodnie z definicją zawartą w art. 3 ust. 1 pkt 21 uor, to zobowiązania, których termin wymagalności lub kwota nie są pewne. Tworzenie rezerw nie jest zwyczajem, a obowiązkiem wynikającym z konieczności stosowania zasady ostrożnej wyceny. Podobnie, jak odpisy aktualizujące Wasze ewentualne należności z tytułu odsetek.
Spotykałem się z sytuacjami związanymi z obowiązkiem odsetkowym spowodowanym nieterminowymi płatnościami, które wymagały utworzenia na dzień bilansowy rezerw - niemniej zdarzały się takie sytuacje bardzo rzadko. Np. spłata dużego, mocno przeterminowanego zobowiązania tuż przed dniem bilansowym i prawie pewność, że potraktowani zostaniemy przez wierzyciela zaniedługo notą odsetkową w znacznej kwocie.
Stąd moje wątpliwości, które wyraziłem wyżej.
Jeśli biegła, po badaniu sprawozdania finansowego, wniosła o utworzenie podobnych rezerw - to z pewnością ma rację. Takie rezerwy tworzy się w ciężar kosztów finansowych, a w razie ich niewykorzystania rozwiązuje się je w części lub w całości na dobro przychodów finansowych.
Postępowanie związane z tworzeniem, zmniejszaniem i rozwiązywaniem rezerw na zobowiązania uregulowane jest w art. 35d uor.

przychód bez umowy
2013-04-26 14:20:19
Moim zdaniem:
Umowa została między Tobą i Twoim znajomym zawarta, tylko nie na piśmie, ale w sposób dorozumiany (per facta concludentia).
Mejsce wykazania uzyskanego tak przychodu w PIT-36 wydaje się właściwe.
Może być tylko problem z odpowiedzią na ewentualne późniejsze pytanie - czy nie miałeś obowiązku odprowadzenia od uzyskanego w tym trybie przychodu, i to odpowiednio wcześniej - zaliczki na podatek.

Rozliczanie delegacji zagranicznych
2013-04-26 13:05:27
"Zawsze rozliczałam po kursie zakupu, tzn że robiłam źle?"
I moim zdaniem było źle. A niby na jakiej podstawie (prawnej) tak robiłaś?
 
Zdradź, Agnes, jakiego rodzaju ewidencję prowadzisz - spróbuję temat rozwinąć. Zwłaszcza w odniesieniu do ksiąg rachunkowych, bo tu nie ze wszystkim Ivetta ma rację.

Rezerwy
2013-04-26 13:00:45
A skąd ten świetny pomysł tworzenia "rezerw z tytułu odsetek". Możesz zdradzić?

odsetki
2013-04-26 12:59:04
Iza, a tytuł egzekucyjny widziałaś? Tytuł wykonawczy? Z tych dokumentów wynika treść roszczenia wierzyciela.
Trudno tak - na odległość.
Według mnie - księguj tak, jak rozlicza wyegzekwowane kwoty komornik.

wycena nieruchomosci, gruntu, nie objetego wczesniej w ewidencji (PKPIR na KH)
2013-04-26 11:04:47
Żeby nie rozwlekać wymiany pytań i odpowiedzi - zasady wyceny składników majątku określone są, jak wspominałem, w art. 28 uor, a mianowicie:
  • środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne - należy wyceniać według cen nabycia lub kosztu wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny aktywów trwałych), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,
  • środki trwałe w budowie - według wysokości ogółu wydatków pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,
  • rzeczowe składniki aktywów obrotowych, tzn. materiały, towary, produkty gotowe - według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, ale nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy,
  • należności i udzielone pożyczki - wycenione w kwocie wymaganej zapłaty (czyli m.in. z odsetkami), z zachowaniem zasady ostrożności (czyli z odpisami aktualizującymi, jeśli trzeba),
  • zobowiązania - w kwocie wymagającej zapłaty, jednak dla zobowiązań finansowych, których uregulowanie następuje w drodze wydania aktywów finansowych innych niż środki pieniężne lub wymiany na instrumenty finansowe - według wartości godziwej.
Czyli - w odniesieniu do Twojego pytania - jeśli inwentaryzowane środki trwałe (łącznie z budynkami i budowlami) miały swoje miejsce w ewidencji środków trwałych i były prawidłowo amortyzowane - przeniósłbym ich wartość początkową i umorzenie odpowiadające dotychczasowej amortyzacji do pomocniczych ksiąg rachunkowych. Oczywiście po sprawdzeniu, czy nie nastąpiła trwała utrata wartości obiektu.
 
Ucz się, Macieju, rachunkowości. Gdzie się da, powtarzam - lepiej czytać niż pytać. Skutek może być tylko lepszy.
 
Ja piszę tutaj głównie dlatego, że piszę nie tylko dla Ciebie.
2013-04-25 14:51:56
Zrozum pojęcia umorzenia i amortyzacji. Nie są to pojęcia zamienne. Umorzenie to utrata wartości środka trwałego (kategoria bilansowa). Amortyzacja to koszt, związany z umorzeniem.
Jeśli biegły wycenił nieruchomość na 50, to mamy do czynienia z wartością aktualną, uwzględniająca już dotychczasowe zużycie.

Przeterminowany kredyt
2013-04-25 14:40:47
Odeślę Cię, Aniu, do definicji zobowiązania krótkoterminowego, zawartego w art. 3 ust. 1 pkt 22 uor.
Całość lub część kredytu, która jest do spłaty w ciągu 12 m-cy od dnia bilansowego jest zobowiązaniem krótkoterminowym.

co powinno zawierac zeznanie roczne firmy na księgach?
2013-04-24 16:14:00
Sprawozdanie finansowe jednostki składa się z:
  1. bilansu;
  2. rachunku zysków i strat;
  3. informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.
 
Oczywiście pod warunkiem, że sprawozdanie to nie podlega obowiązkowi badania przez biegłego rewidenta.

wycena nieruchomosci, gruntu, nie objetego wczesniej w ewidencji (PKPIR na KH)
2013-04-24 11:28:53
Jeśli wartość początkowa i dotychczasowe umorzenie mają "ręce i nogi", tj. wartość początkowa ustalona jest prawidłowo oraz stawka umorzenia i amortyzacji jest ustalona właściwie, tj. odpowiada rocznej deprecjacji obiektu - w BO nieruchomość należy ująć w wartości netto.
2013-04-24 09:40:33
Co do ostatniego postu - wszystkie nieruchomości powinien wycenić biegły rzeczonawca. Nie sądzę, aby i ta druga nieruchomość miała wartość księgową aktualną.
Kiedy ustalisz w wyniku inwentury wartość całego majątku trwałego i obrotowego oraz zobowiązań - wartość netto majątku (aktywa ogółem minus zobowiązania) będzie stanowiła kapitał podstawowy - kapitał właściciela.
2013-04-24 09:34:12
Jeszcze zdań kilka, bo biorąc się, Macieju, za problem wyceny aktywów, zwłaszcza aktywów trwałych, w tym nieruchomości, możesz sobie nie poradzić. Problemy wyceny majątku przedsiębiorstwa należą do bardziej skomplikowanych dla wykwalifikowanych księgowych, a co dopiero dla ludzi, którzy tylko zajrzeli do przepisów prawa bilansowego (ustawa o rachunkowości, krajowe standardy rachunkowości, standardy międzynarodowe - MSR i MSSF).
Tym bardziej, że nie powinieneś mieszać do powyższej problematyki przepisów prawa podatkowego.
Jeśli idzie o wycenę aktywów powinno się jej dokonywać przynajmniej raz w roku obrotowym, na dzień bilansowy. No i, oczywiście, w razie potrzeby. Potrzebą taką jest niewątpliwie wycena ujawnienionego środka trwałego. Znajomość ceny nabycia niewiele znaczy, jeśli cena ta jest nieaktualna. Wycena bilansowa powinna być oparta o wskaźniki aktualne - za takie można uznać prawidłowo ustaloną wartość początkową środka trwałego i wartość dotychczasowego umorzenia (amortyzacji), dokonywanego zgodnie z przepisami i polityką rachunkowości.
W podanej przez Ciebie sytuacji zawarta w akcie notarialnym cena nabycia nieruchomości zabudowanej jest z pewnością zdezaktualizowana. Nie może być brana pod uwagę tym bardziej, że nie podlegała umorzeniom i okresowym aktualizacjom wyceny.
Trzeba ją zatem oddzielnie wycenić.
Prawo do wyceny nieruchomości posiadają wyłącznie licencjonowani rzeczoznawcy majątkowi. I można to zrobić wyłącznie w formie operatu szacunkowego. Uregulowana ta problematyka jest w przepisach ustawy z dn. 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
Z punktu widzenia przepisów ustawy o rachunkowości ustalona w operacie szacunkowym cena nieruchomości odpowiadała będzie zarówno i cenie rynkowej i wartości godziwej nieruchomości. Operat szacunkowy ma status dokumentu urzędowego i jest również dokumentem, którym można posługiwać się w postępowaniu podatkowym.
 
Jeszcze jedno - nie czytaj przepisów ustawy o rachunkowości podobnie jak czyta się przepisy prawa podatkowego. Prawo podatkowe to zbiór norm postępowania podatnika. Prawo bilansowe takim zbiorem nie jest - to w sumie zbiór zasad, którymi rządzi się rachunkowość, zasad wyceny aktywów i pasywów, zasad sporządzania sprawozdań finansowych. Stosować te przepisy trzeba posługując się nadrzędnymi zasadami rachunkowości, definicjami ustawowymi i... zdrowym rozsądkiem.
Pozostań na forum Oleńki, czytaj regularnie posty z zakresu rachunkowości - a nauczysz się wiele.
Forum podatkowe "Oleńka"


taxall.pl
www.taxall.pl
Copyright © TaxAll Sp. z o.o., wszelkie prawa zastrzeżone.
ul. Wilczyńskiego 27, 21-400 Łuków, NIP: 7010027412, REGON: 140591171,
KRS: 0000266969 prowadzony przez XI Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego w Lublinie, kapitał zakładowy: 85.000 zł
Webmaster: yayuuu, webmaster@taxall.pl